Logo of category

propagace

Český dokument

Celoroční aktivity

IDF podporuje české dokumentární filmy ve všech fázích výroby.
East Doc Platform (EDP) každoročně zprostředkovává setkání více než 400 filmových profesionálů a čeští autoři zde mají jedinečnou příležitost konzultovat své projekty s předními odborníky. Další aktivitou cílenou již na dokončené snímky je projekt East Silver spolu s East Silver Karavanou. Aktuální českou dokumentární tvorbu aktivně nabízíme zahraničním festivalům a přihlašujeme je do prestižních filmových soutěží a přehlídek. IDF v průběhu celého roku také sestavuje delegace českých filmařů, se kterými se účastní klíčových mezinárodních setkání dokumentárních profesionálů.

EDP: podpora mezinárodní koprodukce a distribuce

EAST DOC PLATFORM (březen 2018, Praha)

Součástí programu akce East Doc Platform (EDP) je prezentace Czech Docs… Coming Soon. Jde o veřejnou prezentaci 4-5 českých dokumentárních projektů ve fázi výroby anebo postprodukce zahraničním profesionálům (zástupcům mezinárodních festivalů, distributorům a sales agentům). Po prezentaci následují předem domluvené schůzky tvůrců se zástupci festivalů a sales agentů, které proběhnou v rámci Project Marketu. Tato přehlídka se koná s podporou Asociace producentů v audiovizi.

Během EDP budou také prezentována základní aktuální fakta o českém dokumentárním filmovém průmyslu.

Přehled českých dokumentárních projektů, které se představily na East Doc Platform 2017, najdete v následujícím článku.

České sekce v programu mezinárodních festivalů

Ve spolupráci s mezinárodními festivaly IDF pořádá české programové sekce věnované české dokumentární tvorbě, doplněné debatami s českými tvůrci a producenty. Díky této aktivitě se v roce 2017 uskutečnil český focus Czech Cinema Now v rámci filmového festivalu goEast (26. dubna - 2. května 2017, Německo) nebo na Trieste Film Festival (20. - 29. ledna, 2017, Itálie). 

Delegace českých filmařů na významných světových festivalech

V průběhu celého roku pořádá IDF ve spolupráci se zahraničními festivaly a trhy několik českých delegací, tvořených českými tvůrci a producenty. Ti mohou propagovat svůj dokončený film nebo hledat zahraniční partnery pro svůj projekt ve vývoji, výrobě nebo k jeho dofinancování. IDF sestavuje delegace a doprovází je na klíčová mezinárodní setkání dokumentárních profesionálů. Tím tak podporuje konkurenceschopnost lokálních projektů na zahraničních filmových trzích a umožňuje jim získávat nové mezinárodní kontakty i udržovat ty stávající.

Projekty a delegace v roce 2017

Česká delegace na Doc Lab Poland Co-production Market (31. května - 1. června 2017, Polsko)
DOK Leipzig / DOK Co-Pro Market (30. - 31. října 2017, Německo)
IDFA / Docs For Sale (17. - 23. listopadu 2017, Nizozemsko)
České projekty na When East Meets West / Last Stop Trieste (20. - 24. ledna 2017, Itálie)

Projekty a delegace v roce 2016

Východoevropská delegace na Nordisk Panorama (16. - 21. září 2016, Švédsko)
Česká delegace na IDFA / Docs For Sale

Přehlídky českých dokumentárních filmů v zahraničí

Ve spolupráci s Českými centry, českými velvyslanectvími a českými zastupitelskými úřady a konzuláty pořádáme v průběhu roku přehlídky celovečerních dokumentů konané vždy za účasti tvůrců.
IDF umožňuje tvůrcům osobně představit svá díla místnímu publiku, čímž ukazujeme český kulturní kontext a současnou českou společnost skrze film. Výběr filmů vždy probíhá s ohledem na místní publikum a konkrétní divácké skupiny. Projekce jsou doplněny moderovanými besedami s tvůrci. Několikadenní přehlídky jsou určené pro veřejnost a současně slouží k představení českých dokumentů lokálním distributorům a zástupcům místních mezinárodních filmových přehlídek a festivalů.

V minulosti takto proběhla např. akce České dokumenty, prosím! ( 31. 3. – 3. 4. 2017, Varšava, Polsko), promítání filmů v rámci festivalu Made in Prague v Londýně: Stále spolu (26. listopadu 2016) a Cukr blog (3. listopadu 2016) nebo Live your films, zacílen na českou kinematografii během festivalu Filmer à tout prix (5. - 15. listopadu 2015, Brusel, Belgie).

Česká dokumentární scéna aktuálně a přehledně

Na webových stránkách IDF se čtenáři mohou dozvědět o aktuálním dění a v obsáhlé databázi najít kompletní informace o české dokumentární tvorbě. Návštěvník může vyhledávat fulltextem, třídit podle vlastních kritérií (např. fáze přípravy, délka filmu) nebo sestavovat vlastní výběry. Výhodou databáze je její aktuálnost, jelikož je spravována během celého roku.
Aktuality můžete dostávat také pravidelně do Vašeho emailu formou měsíčního newslettru. Pro zahraniční industry připravujeme čtvrtletně Czech Doc News.

Přehlídku nejlepších loňských českých dokumentů a ochutnávku pro rok příští najdete zde.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace