Media and Society: European Documentary in a Changing Media Landscape

2. 1. 2018

Autor: Marta Jallageas

Nové technologie převrátily hierarchii v prostředí dokumentárního filmu naruby a média ovlivňují myšlení, hodnoty a chování diváků více než kdy předtím. Všichni, kdo působí na poli režie, produkce, distribuce a vysílání dokumentárních filmů, zažívají společenský a politický posun, který nás všechny nutí zamyslet se nad úlohou médií (tj. dokumentů) v globální medializované společnosti. Nabídnou nové distribuční platformy a noví hráči na trhu inovativní způsoby financování, produkce a distribuce dokumentárních filmů, nebo nám naopak život ještě více zkomplikují? Jaké výzvy a příležitosti před námi stojí? A právě to je tématem diskusí na setkání všech, kteří působí na poli dokumentaristiky a kteří se pokusí analyzovat stávající situaci a zamyslet se nad tím, co přinese budoucnost.

Setkání, které se koná 25. ledna 2018, je součástí iniciativy EDN pod názvem Media and Society – Documentary in a Changing Media Landscape, jež si klade za cíl sumarizovat výzvy, jimž čelí odvětví evropského nezávislého dokumentárního filmu. Podobná setkání se konají i v jiných evropských městech. Spolu s výsledky internetového průzkumu EDN poslouží k přípravě Bílé knihy, která bude představena tvůrcům evropské mediální politiky a jejímž cílem bude vytvořit prostředí, v němž může dokumentární film hrát svou roli nezávislého hlasu a v němž mohou tvůrci dokumentárních filmů pracovat v podmínkách, které jsou ekonomicky udržitelné a kulturně obohacující.

Bílá kniha by měla rovněž sloužit jako příručka, kterou lze využít během jednání různých aktérů na poli dokumentární tvorby. Silnou profesní komunitu, která je schopna bránit naše společné zájmy, jsme schopni vytvořit, jen pokud najdeme společný jazyk, a to dokonce i v záležitostech, na nichž se možná neshodneme.

Iniciativa Média a společnost se dělí do pěti fází, přičemž všechny mají být dokončeny během jednoho roku.

1. Zjišťování faktů a sběr informací.
2. Analýza a diskuse.
3. Formulace závěrů, doporučení a návrhů politik.
4. Prezentace výsledků na nejdůležitějších odborných akcích.
5. Distribuce strategického dokumentu.

Pražské setkání spadá do první fáze. Chtěli bychom přímo od vás slyšet, jak se vám v současné době na poli dokumentární tvorby daří a co považujete za výzvy a příležitosti do budoucna.

V průběhu pražského setkání vám sdělíme podrobné informace o iniciativě Media and Society – Documentary in a Changing Media Landscape: o tom, jak se zapojit a proč je pro vás tato iniciativa důležitá. Ve druhé části dne se účastníci sejdou v menších skupinách a budou diskutovat o konkrétních problémech dokumentaristiky na regionální, národní i evropské úrovni. Každé skupině bude pomáhat moderátor, který bude sledovat čas a postará se o to, aby debata probíhala v pozitivní atmosféře a přinesla konkrétní návrhy a jednoznačná stanoviska. Záměrem není vyslovit konečný závěr o určitém tématu, ale spíše vytvořit ucelený přehled o otázkách, které se musí odrazit ve formulaci doporučení, jež budou obsažena v Bílé knize.

Jedná se o jedinečnou příležitost, jak vyjádřit svůj názor, vstoupit do diskuse s kolegy a zajistit, aby při přijímání rozhodnutí na vyšší politické úrovni byly brány v potaz zájmy regionu, ve kterém své dokumenty vytváříte, protože tato rozhodnutí budou mít obrovský vliv na vaši práci do budoucna.

Akce se osobně zúčastní Pavlína Kalandrová, kreativní ředitelka IDF.

Podrobný program ke stažení zde.

zpět na články
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace