EX ORIENTE FILM

EAST DOC PLATFORM

EAST DOC MARKET

Oceněné projekty čtvrtého ročníku East Doc Platform

8. 3. 2015

Autor: Filip Šebek

Největší dokumentární akce v regionu střední a východní Evropy East Doc Platform (EDP), organizovaná Institutem dokumentárního filmu při festivalu Jeden svět, přivedla do Prahy od 2. do 8. března 2015 více než 400 filmových profesionálů. Ti zde navazovali kontakty a konzultovali, prezentovali, rozvíjeli a nabízeli své připravované dokumentární filmy a projekty zástupcům TV stanic, festivalů, fondů a distribučních společností. Kromě toho East Doc Platform nabídla otevřený program sestávající ze zajímavých přednášek, případových studií, projekcí a master classes vedených zkušenými odborníky. V letošním roce to byli např. Gordon Quinn, Adam Sigel, Nuno Bernardo, Victoria Mapplebeck, Domenico La Porta, Helge Albers, William Uricchio, Liz Rosenthal, Robert Kirchhoff, Gitte Hansen, Ben Kempas, Sara Bozanić, Kilian Krug či Dionne Walker. Zájem širší veřejnosti o tyto přednášky opět potvrdil, že East Doc Platform má co nabídnout nejen dokumentárním tvůrcům.

Držitelem Ceny East Doc Platform a Koprodukční ceny HBO Europe je připravovaný maďarský dokument Afterglow
Novinkou letošní East Doc Platform byla Cena EDP udělovaná Institutem dokumentárního filmu a spojená s finanční podporou ve výši 7 500 EUR pro nejlepší projekt ve fázi vývoje, vybraný ze všech dokumentárních projektů ze střední a východní Evropy, které se akce účastnily. Cenu získal připravovaný maďarský snímek Afterglow režisérky Noemi Veroniky Szakonyi. Ta ve filmu přibližuje pohnutý příběh svého bratra, který byl svým otcem unesen v roce 1985 z Budapešti a autorce se ho podařilo najít po šestiletém hledání až v roce 2007 v Bruselu, kde se stal vůdčí osobností jednoho z nejvlivnějších protiteroristických SWAT týmů na světě. Film přibližuje příběh režisérčiny matky a bratra jak během posledních let komunistické nadvlády v Maďarsku, tak i v současnosti, kdy se všichni ocitnou tváří v tvář pravdě o tehdejších událostech.
V mezinárodní porotě, která o ceně rozhodla, zasedli uznávaní comissioning editoři a představitelé filmových fondů: Axel Arnö (SVT, Švédsko), Jan Daae (DR Sales, Dánsko), Kristin Feeley (Sundance / DFP, USA), Jo Lapping (BBC Storyville, Velká Británie), Errko Lyytinen (YLE, Finsko), Luke W. Moody (BRITDOC Foundation, Velká Británie), Eduard Moschitz (ORF Kultur, Dokumentarfilm, Rakousko), Martin Pieper (ZDF/ARTE, Německo) a Alex Szalat (ARTE Francie).
„Nad výběrem filmu jsme živě diskutovali  - měli jsme pocit, že mnoho z nich si zaslouží štědrou podporu. Nejdříve jsme byli bezradní, ale potom jsme se vymotali ze slepé uličky a dokázali vybrat film, který má potenciál překročit běžné hranice a fungovat na mnoha úrovních: rodinné drama, historický thriller i hledání pravdy jako osobní poslání. Rádi bychom ocenili především trailer. Fungoval jako skvělé lákadlo a ukázal režisérčiny ambice a záměry s notnou dávkou uměleckého vkusu. Doufám, že tato finanční podpora umožní tvůrkyním projektu podniknout další kroky směrem k jejich ambicióznímu cíli a těšíme se, až uvidíme výsledky,“ zdůvodnila rozhodnutí poroty Jo Lapping.
Připravovaný dokument Afterglow získal také Koprodukční cenu HBO Europe, o níž se ucházely projekty z České republiky, Maďarska, Slovenska, Polska, Rumunska, Moldávie, Slovinska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Černé Hory a Kosova. Cenu vítěznému snímku předala Hanka Kastelicová, výkonná ředitelka oddělení dokumentární tvorby v HBO Europe. 

Projekt KineDok a Postprodukční cena ČT
V rámci East Doc Platform byl představen nový projekt mezinárodního rozsahu zaměřený na projekce autorských dokumentů v alternativních prostorech v celkem pěti zemích s názvem KineDok. Pilotní ročník projektu KineDok byl slavnostně zahájen 6. března od 20.30 ve zcela zaplněných prostorách La Fabrika-Slévárna projekcí dokumentu Andrey Culkové Cukr blog. Součástí večera bylo udělení Postprodukční ceny České televize, která je generálním mediálním partnerem Institutu dokumentárního filmu a zároveň mediálním partnerem projektu KineDok. Porota ČT ve složení Markéta Štinglová, Petr Morávek a Věra Krincvajová nakonec rozhodla, že vítězem této ceny je připravovaný snímek People from Nowhere, jehož režisérem je Jaak Kilmi z Estonska. „Film zpracovává mimořádně atraktivní a stále aktuální téma – o dívce, jež zjistí, že je dcerou dvojího agenta, který v době studené války pracoval pro KGB i pro CIA. Unikátní téma nabízí odhalení skrytých faktů a důležitých souvislostí dokreslujících život na obou stranách barikády před pádem železné opony. Vzhledem k předchozím filmům talentovaného estonského režiséra Jaaka Kilmiho lze také předpokládat mimořádně atraktivní zpracování,“ říká na adresu vítězného snímku Markéta Štinglová a dodává: Postprodukční cenu můžeme udělit pouze jednomu projektu,  nicméně jsme se rozhodli vybrat tři projekty, které nás nejvíce zaujaly. Pokud vítězný projekt z jakéhokoliv důvodu nebude moci cenu využít, získává cenu druhý resp. třetí projekt v pořadí. Druhé místo náleží projektu Olga Go Home! or „Siberian Love“, v němž režisérka Olga Delane, která nyní žije v Německu, jede na návštěvu malé východosibiřské vesnice, odkud pochází. Ve svém snímku porovnává zkušenosti života ve dvou rozdílných světech, principy, zvyky a hodnoty, které jsou tak odlišné, ale zároveň se mohou inspirovat.“ Třetím nejzajímavějším projektem se pro ČT stal polský snímek At the Bottom of the Sea. Podle poroty film polského režiséra Marcina Sautera vyprávějící o mizejícím Aralském jezeře zrcadlí až metaforicky i příběhy obyvatel v sovětské a postsovětské době.

Zlatý trychtýř a ceny prestižních světových festivalů
Na East Doc Platform byla také udělena Cena Zlatý trychtýř (Golden Funnel). Tou je každoročně oceněn jeden z projektů účastnících se celoročního workshopu Ex Oriente Film, který v rámci jeho tří setkání prošel nejmarkantnějším vývojem. Vítězný projekt získal finanční podporu 1.000 €, která by měla pomoci jeho tvůrcům v dalším vývoji a mezinárodní propagaci dokončovaného dokumentárního snímku. Členy poroty byli v letošním roce hlavní tutoři workshopu Ex Oriente Film, Marijke Rawie, Mikael Opstrup a Filip Remunda, kteří rozhodli, že tuto cenu získal připravovaný estonský snímek Working on Title režiséra Aleksandera Heifetse. Snímek přibližuje netradiční přátelství mladého demokraticky smýšlejícího Estonce Kaspara a jeho zkušeného trenéra boxu a zároveň zarytého obdivovatele Putina, 70letého Fyodorycha.
Zástupkyně předního dokumentárního festivalu IDFA Yorinde Segal ze všech prezentovaných projektů vybrala nový projekt bulharských dokumentaristek Vesely Kazakové a Miny Milevy s názvem The Beast is Still Alive. Obě režisérky, které připravovaný film i produkují, získaly v rámci Ceny IDFA Forum možnost zdarma navštívit prestižní amsterdamský dokumentární festival a tamější trh Forum.
Cenu Docs Barcelona, která oceněným filmařům nabídne možnost představit jejich projekt na konci května na pitching foru v Barceloně, získala ruská dokumentaristka Ksenia Okhapkina za projekt The Good, The Bad and The Living. 
Cena DOK Leipzig Co-Production Meeting, jejíž vítěz bude moci prezentovat svůj připravovaný projekt v říjnu 2015 na 11. ročníku mezinárodního koprodukčního setkání DOK Leipzig, získal opět estonský projekt Working on Title.

Project Market
V rámci East Doc Platform proběhl také šestý ročník dvoudenního Project Marketu sestávajícího z předem naplánovaných individuálních (one-to-one) schůzek dokumentaristů s televizními zástupci, distributory, sales agenty, festivalovými dramaturgy a potenciálními koproducenty. Letos byl podruhé otevřen i pro projekty, které v minulosti neprošly aktivitami Institutu dokumentárního filmu, ale byly vybrány ze všech přihlášených. Naplánováno a uskutečněno bylo celkem 392 individuálních schůzek pro 25 projektů a došlo k navázání mnoha slibných spoluprací, koprodukcí a forem distribuční podpory.

STEP INTO IT aneb autorské dokumenty si podporu zaslouží!
Poznávacím vizuálním znakem letošní East Doc Platform byly boty a sloganem heslo STEP INTO IT, které mělo účastníky akce motivovat k větší podpoře dokumentární tvorby. Autorské dokumenty je možné podpořit v oblasti distribuce, nejrůznějšími formami koprodukce či jejich uvedením na prestižních světových festivalech. Za 14 let se v rámci aktivit IDF podařilo podpořit dokončení přes 180 dokumentárních filmů a dalším téměř 1 000 snímkům byla zajištěna distribuční podpora. V roce 2008 IDF získal Cenu evropské asociace European Documentary Network (EDN). Filmy podpořené IDF pravidelně získávají ocenění na předních filmových festivalech po celém světě. 

zpět na články
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace