2021

20 min

Dokončený

We are all Kanaken

Wir sind alle Kanaken

Režie: Kervin Saint Pere

Synopse

Kervin Saint Pere ve svém esejistickém filmu Wir sind alle Kanaken ukazuje složité významové vrstvy spojené s pojmem "Kanake", které byly násilně vnuceny evropským kolonialismem. Přivlastnění tohoto termínu je úzce spjato s rasistickými praktikami evropského kolonialismu na globálním Jihu a dodnes slouží k legitimizaci násilí. Saint Pere zkoumá tyto koloniální praktiky pomocí obrazů nevědeckých mýtů a "teorií", které ilustrují, jak se označení jedince jako "Kanake" používá k jeho dehumanizaci, degradaci a označení za jiného a cizího.

Právě tito objektivizovaní lidé jsou vystřiženi z historických pohlednic a fotografií, které se ve filmu objevují, a zůstávají z nich strašidelná okna se siluetami, skrze něž nahlížíme na archivní materiály evropských výprav. Použití těchto matnic soustřeďuje a zvětšuje filmový pohled a účinně slouží jako druhé oko kamery zaměřené na náš vlastní koloniální pohled. Pozorovatelé filmu už nevidí lidi, kteří byli redukováni na "scény násilí", ale ty, kteří se na těchto formách kategorizace a pejorativního hodnocení podílejí, tedy Evropany. Saint Pere tímto formálním zdůrazněním dosahuje zvratu: Evropané, kteří zaujímají zdánlivě hrdinské pózy pozorovatelů, se místo toho mění v objekty kritického zkoumání. Voice-over opakuje větu: "...jako v myšlenkových vzorcích evropských kolonií", aby přesně objasnil, jak je současný význam pojmu "Kanake" - jako gastarbeiter, uprchlík a tzv. neasimilovaný jedinec - nadále spojován s koloniálními a rasistickými představami. V minulosti stejně jako v současnosti slouží toto slovo jako forma kategorizace, která legitimizuje násilí a zaručuje nespravedlivý systém, zatímco udržuje nespravedlivé mocenské struktury a další formy diskriminace.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace