CZ, PL, SK

Ve vývoji

Celibát

Distribuční celovečerní dokumentární film, který je určený primárně pro kina, festivaly a televizní vysílání, o nelehkém životě v sebeodříkání, bez lásky a citového vztahu, v celibátu katolického kléru.

Dokument zaznamená příběhy několika kněží, řeholníků a řádových sester, kteří žili v celibátu a rozhodli se odejít. Zkoumáme jejich pohnutky, které většinou mají společný scénář - tíživá samota a touha po partnerském vztahu. Na počátku, povětšinou ve velmi mladém věku, stálo rozhodnutí sloužit Bohu, a stát se součástí náboženské struktury - katolické církve. Členství v ní bylo provázeno dlouhým procesem příprav a rozhodováním se, které bylo stvrzeno věčným slibem. Tito lidé si mysleli, že budou žít podle svého závazku až do konce svého života. V průběhu času však nastaly změny. Osobnosti dozrávaly, získávaly zkušenosti a některé zážitky je začínaly formovat jiným směrem. Postupně dospěli k rozhodnutí své dřívější závazky opustit a vydat se na jinou životní pouť. Dokument bude zkoumat, jak kněží, řeholníci a řádové sestry hledají cestu, jak se vymanit ze závazku věčného slibu. Jejich způsoby, jak k tomu přistupují se značně liší. Zjistíme proč už je nenaplňuje život ve víře ve spojení s klérem, pro který se kdysi dlouze a zodpovědně rozhodovali. Proč ztratili ideály, nebo co jim v životě chybí, po čem touží a v jakém životním úseku se snaží svůj život změnit. Zjistíme například, že střední věk, neboli prvotní bilancování nad krátícím se časem, je pro mnohé spouštěčem radikálních změn. U mužů je to často pocit, že ještě mají dost sil prožít plhodnotný rodinný a partnerský život s ambicí vychovat děti v celé škále od narození až po dospělost. Proto mnozí odcházejí kvůli partnerce, jiní kvůli partnerovi. Ženy odcházejí z podobných důvodů, s pocitem, že se jim krátí možnost uskutečnění mateřských potřeb. Jiný, ač bezprizorně sám, odchází, a přitom rebeluje.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace