Kontakt

Audiovizuálny fond

Grösslingová 53
811 09
Bratislava, SK
fax: +421 259 234 461
http://www.avf.sk
Mapa

Slovensko

Audiovizuálny fond

O společnosti

Audiovizuálny fond poskytuje finančné prostriedky autorom slovenských audiovizuálnych diel a výrobcom slovenských audiovizuálnych diel, osobám na obnovu a rozvoj technologickej základne určenej na výrobu a šírenie audiovizuálnych diel, na uskutočňovanie verejných kultúrnych podujatí v oblasti audiovizuálnej kultúry, na šírenie a prezentáciu audiovizuálnych diel.
Fond tiež poskytuje štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike.

Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej tvorby, a to:
- tvorby, vývoja, prípravy realizácie a výroby slovenských audiovizuálnych diel,
tvorby, vývoja, prípravy realizácie a výroby hraných, dokumentárnych alebo animovaných slovenských kinematografických diel,
- distribúcie audiovizuálnych diel,
- realizácie a distribúcie koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský producent koprodukčný podiel,
- festivalov, prehliadok a iných kultúrnych aktivít a činností subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie a kinematografie v Slovenskej republike a prezentácie a propagácie slovenských audiovizuálnych diel,
- vydania a rozširovania periodických publikácií a neperiodických publikácií z oblasti audiovízie a kinematografie,
- rozvoja technológií v oblasti výroby, rozširovania, uvádzania na verejnosti a uchovávania audiovizuálnych diel v Slovenskej republike,
- rozvoja vzdelávania a odborného výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia.

Kontakt

Audiovizuálny fond

Grösslingová 53
811 09
Bratislava, SK
fax: +421 259 234 461
http://www.avf.sk
Mapa
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace