Logo of category

trh

East Silver

Sametové filmy

Středa 13. listopadu

18:30 | kino Ponrepo
Všichni spolu…
Eva Štefankovičová, ČSFR, 1991, 59´
Z množství ikonických i dnes už pozapomenutých momentů let 1989 a 1990 sestavili Eva a Leo Štefankovičovi dokument, který vyniká čistým tvarem a nečekaným nadhledem. Několik měsíců po Smetové revoluci se vzdaluje euforii zaplněných náměstí a podstatu nabyté svobody hledá v konfrontacích jejích rozmanitých průvodních jevů i v bezelstně zkomolených definicích z úst malých školáků. Nejde o okázalé boření starých či nových mýtů, ale vtipně ironické a bystré odkrývání paradoxů porevoluční doby a (česko)slovenské identity.

20:00 / kino Ponrepo
Rodeo
Raimo Jõerand, Kiur Aarma, EE, FI, 2018, 74’
Píše se rok 1992 a první svobodné volby v Estonsku po druhé světové válce překvapivě přivedly k moci mladé a idealistické politické síly. V jejich čele stojí je 32letý Mart Laar, nejmladší evropský předseda vlády, který má za úkol vyvést zemi z chaosu. Toto je příběh o získávání a ztrátě důvěry, o rozšiřujícím se konfliktu mezi idealisty a rostoucí ekonomickou elitou a o tom, mezi jakými možnostmi se premiér země může nebo musí rozhodovat.

Čtvrtek 14. listopadu

18:00 | kino Ponrepo
Něžná revoluce              
Jiří Střecha, Petr Slavík, ČSSR, 1989, 70’
Dokumentární snímek Něžná revoluce představuje bezprostřední filmovou reflexi událostí Sametové revoluce, která vznikla velmi záhy po 17. listopadu: film byl dokončen přesně 28. prosince 1989, tedy jen den před volbami, které na prezidentské křeslo vynesly Václava Havla. Petr Slavík a Jiří Střecha film sestříhali z dobových materiálů, které zahrnují záběry z žurnálů 17. listopad 1989 (Vítězslav Bojanovský), Deset dní (Jiří Střecha), Svědomí proti násilí (Petr Slavík) a Reflexe (Martin Tobiáš), stejně jako mnoha dalších záznamů, včetně filmu Vezmi s sebou květinu: 17. listopadu 1989, třicetiminutového pořadu shrnujícího mnohá svědectví o událostech 17. listopadu v sestřihu studentů a absolventů FAMU (Petr Kotek, Pavel Štingl, Magda Landsmannová).

Na projekci snímku Něžná revoluce bude navazovat panelová diskuse s hosty, producentkou Jarmilou Polákovou (Film & sociologie) a dokumentaristy Martinem Řezníčkem, Apolenou Rychlíkovou a Martinem Kohoutem. Debatu moderuje: Adéla Gjuričová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

Pátek 15. listopadu

18:30 | kino Ponrepo
Nový Hyperion aneb Volnost, rovnost, bratrství
Karel Vachek, ČSFR, 1992, 207’
Mozaikou událostí, názorů a dějů zaznamenává Karel Vachek situaci před československými volbami v roce 1990. S jemnou ironií staví vedle sebe různorodé jevy a vytváří na plátně překvapivý společensko-politický kontext neuvěřitelného reje prvních svobodných voleb po pádu komunistického režimu. Režisér je zaujat mnohostí dění různých společenských událostí, politických ceremoniálů a populistických show, přičemž jej na nich zajímá každý zdánlivě nedůležitý pohyb nebo nenápadné gesto, které proměňují film v membránu mezi zřejmým a skrytým.
S úvodem režiséra Karla Vachka.

Sobota 16. listopadu

18:00 | kino Ponrepo
Budoucnost
Josef Harvan, ČSSR, 1989, 19‘
Budoucnost
v režii Josefa Harvana je na svou dobu nečekaně prozíravé dílo de facto předznamenávající události vzdálené v doslova „blízké budoucnosti“. Snímek, který vznikl na sklonku léta 1989, se anketním způsobem dotazuje pracujících, co je z jejich pohledu pojetí a budoucnost komunismu. Výsledkem je překvapivě odvážný a kritický snímek, doplněný komentářem Valtra Komárka, tehdejšího ředitele Prognostického ústavu a jedné z klíčových osob událostí kolem 17. listopadu a polistopadové vlády.

Proč Havel?
Vojtěch Jasný, ČSFR, Kanada, 1991, 95’
Na sklonku roku 1989 se stal prvním jednohlasně demokraticky zvoleným prezidentem tehdejší Československé socialistické republiky Václav Havel. Šlo o jeden z mnoha zásadních dějinných zvratů Sametové revoluce odstartované událostmi 17. listopadu. Věhlas Václava Havla předcházel. Z disidenta prezidentem, z pivovaru na Hrad. Pohled zahraničních politiků, médií i celebrit se upíral na Havla. Kdo je tento člověk, který se stal pro zbytek světa tváří Sametové revoluce? Tuto otázku si kladl i navrátivší se Vojtěch Jasný, který natáčí ojedinělý Havlův portrét, svérázný jako jeho protagonista. Film, jehož neméně svérázným průvodcem je režisér Miloš Forman, představuje zároveň i důležitou Havlovu filmovou vizitku určenou pro zahraniční diváky, zachycující tohoto státníka v mnoha každodenních rolích, ať již formálních či neformálních. Proč Havel? je zároveň prvním z celé řady dokumentárních filmů věnovaných Václavu Havlovi.

Neděle 17. listopadu

Pásmo filmů - vstup zdarma | začátek 15:00 | kino Ponrepo

Vzpomínám, vzpomínáš, vzpomínáte?
Pavel Koutecký, ČR, 1998, 59‘
Televizní cyklus České televize Vzpomínám, vzpomínáš, vzpomínáte? zachycuje, jak se měnil životní styl v Čechách od roku 1945 do roku 1989. Vybraná epizoda v režii Pavla Kouteckého je tematicky věnována oslavám svátků za minulého režimu.

Oj, to byl boj!
Pavel Koutecký, ČSFR, 1990, 7‘
Ve své hravé dokumentární miniatuře zachycuje Pavel Koutecký originálním způsobem Prahu ponořenou do kampaně před prvními svobodnými volbami v roce 1990.

Ó, my se máme
Pavel Koutecký, ČSFR, 1990, 10‘
Krátký dokumentární film Pavla Kouteckého zachycuje bezprostřední atmosféru Sametové revoluce v pražských ulicích ve dnech 29. 12. – 31. 12. 1989, tedy i v průběhu volby Václava Havla prezidentem.

Evoluce 4 z revoluce - Kryštof Rímský
Pavel Koutecký, Jan Šikl, ČR, 2010, 57'
Pásmo je doplněno projekcí posledního dílu cyklu Evoluce 4 z revoluce, který začal režisér Pavel Koutecký natáčet již v roce 1990 ještě jako jeden z posledních filmových týdeníků promítaných v kinech s názvem Po roce. Jednalo se o portréty 4 osobností Sametové revoluce, zachycené v průběhu 20 let. Později po něm převzal štafetu režisér Jan Šikl. Poslední díl tohoto unikátního filmového časosběrného projektu je věnován Kryštofovi Rímskému, který byl nejmladším účastníkem revoluce a prošel si posléze dlouhým a složitým dospíváním – byl revolucionářem i anarchistou, měl období, kdy propadl drogám a hledal svou cestu.

Kde byl Bill aneb partnerství pro jazz
Pavel Koutecký, ČR, 1994, 28‘
V průběhu návštěvy prezidenta USA Billa Clintona natočila Nadace F&S některé části neoficiálního programu. Základem filmu je jazzový večer v pražské Redutě, kde se oba prezidenti setkali s našimi předními jazzmany a Bill Clinton se s darovaným saxofonem od Václav Havla připojil k hráčům na pódiu. Materiál je prostříhán záběry z návštěvy na pražském Hradu a dotáčkami s Jiřím Stivínem, Janou Koubkovou, Lubomírem Dorůžkou, Igorem Wasserbergrem, Štěpánem Markovičem a Jurajem Bartošem, kteří vzpomínají na tento večer.

Dárek
Pavel Koutecký, ČR, 1996, 10‘
Na podzim roku roku 1992 začal režisér Pavel Koutecký natáčet sběrný dokument o Václavu Havlovi - jaké to je být prezidentem. Materiál se nezveřejňoval, ani Václav Havel nevěděl, jak natočené scény vypadají, jestli se vůbec něco natočilo. Režisér Pavel Koutecký a Film&Sociologie dali Václavu Havlovi k jeho šedesátinám krátký sestřih ze čtyřletého natáčení. Tehdy ještě na kazetě VHS.

Havel - narozeniny
Pavel Koutecký, ČR, 1996, 7‘
Kdo přišel popřát Václavu Havlovi v roce 1996 k jeho šedesátinám do divadla Archa? Všichni byli od 26 let mladší a někteří již nejsou mezi námi.


19:00 | kino Ponrepo
Konec stalinismu v Čechách
Jan Švankmajer, ČSFR, 1990, 10‘
Busta J. V. Stalina rodí císařským řezem dějiny komunistické ideologie a moci v Československu. Tak přibližně vypadá originální zkratka minulosti i současnosti v prvním polistopadovém filmu Jana Švankmajera. Nepopsatelná smršť jeho metafor a asociací plynule přechází mezi animací a dokumentem a míří na všechny smysly i do sféry podvědomí. Výsostně surrealistické dílo nám zároveň dává pocítit, jak bizarní byla a může být sama takzvaná realita.

Maturita v listopadu
Jiří Krejčík, ČR, 2000, 87’
V prosinci 1989 byl Jiří Krejčík požádán studenty českotřebovského gymnázia o pomoc v konfliktu s ředitelem školy, který měl zamezovat jejich iniciativě po 17. listopadu. Naléhavost žádosti režiséra oslovila a vytušil námět na film. V televizi s ním neuspěl, a tak se s kameramanem Jiřím Vojtou vydali do České Třebové vybaveni jen amatérskou videokamerou. Na konfrontační besedě v místní aule vzniklo asi 5 hodin technicky nedokonalého, ale historicky jedinečného materiálu. Když Krejčíkovi nevyšel záměr natočit na stejné téma hraný film, sestříhal po 10 letech videozáznam do celovečerního dokumentu, doplněného několika dotáčkami. Zde došlo i na reflexi tragického dovětku celé aféry, který byl dáván do souvislosti s Krejčíkovým natáčením a prohlubuje kontroverzi ve vnímání jeho dokumentaristického přístupu.

O AKCI

Sametové filmy: „Štěstí není stav, ale okamžik“
Kino Ponrepo, 13. – 17. listopadu 2019

Rok 1989 patří k milníkům v novodobých českých dějinách, uzavírajícím jednu kapitolu 20. století a otevírajícím českému a slovenskému národu cestu do nové éry. Dění kolem 17. listopadu 1989 patří z pozice relativně nedávných událostí k látce sice široce známé, ovšem při bližším pohledu zahalené v mlhách. O obrysech jednotlivých dějinných událostí často panuje shoda, ovšem konkrétní okolnosti se mnohdy ztrácejí ve víru paralelních dějů a množství historických postav. Kulaté výročí listopadových událostí nabízí ideální příležitost podat bližší pohled prostřednictvím dokumentaristů, kteří Sametovou revoluci zachytili jak v prvních dnech revoluce, tak i v navazujících měsících, i letech, často velmi unikátním způsobem, nebo originální optikou.

Cyklus Sametové filmy přinese v sérii pěti komponovaných večerů v kině Ponrepo (13.–17. 11.) a na portálu DAFilm.cz (11.–24. 11.) dokumentární filmy zachycující revoluční rok nejen v naší zemi, ale i v zahraničí. Vojtěch Jasný, Pavel Koutecký, Jiří Krejčík či Karel Vachek jsou jen některá ze jmen autorů, jejichž filmy se v rámci cyklu představí a v jejichž filmových svědectvích se zrcadlí úvodní citát Zygmunta Baumana: „Štěstí není stav, ale okamžik“.


Pořádají
Institut dokumentárního filmu a Národní filmový archiv ve spolupráci s DAFilms.cz

    

Akci podpořil
Magistrát hlavního města PrahyPartneři
Slovenský filmový ústavFilm & SociologieVelvyslanectví Estonské republiky, Korzo národní a FAMU

                      

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace