IDF logo

O Institutu dokumentárního filmu

Podmínky užití

Souhlas se zpracováním osobních údajů
 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním svých kontaktních údajů, které jsem nyní poskytl, a to spolku Institut Dokumentárního Filmu, z.s., se sídlem Praha, Štěpánská 14 PSČ 110 00, IČO 26 54 98 67, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 12359, jako správcem osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů, za účelem nabízení informačních sdělení, zjišťování spokojenosti žadatelů, jakož i za účelem šíření informačních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci správce osobních údajů anebo zpracovatelem osobních údajů. Souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně a byl jsem poučen v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle § 21 zákona, jakož i s právem tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce. Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení správce na moji emailovou adresu, kterou jsem dobrovolně poskytl. V případě uvedení osobních údajů třetí osoby prohlašuji, že tato třetí osoba souhlasí s uvedením svých osobních údajů. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je uživatelem dáván na dobu neurčitou.
  
Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na webu Institutu dokumentárního filmu - dokweb.net
 
Spolek Institut dokumentárního filmu věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů objasňuje způsob shromažďování a využívání osobních údajů získaných od uživatelů internetové aplikace Dokweb.net (dále jen „web“).
  
Shromažďování osobních údajů
 
V případě, že bude spolek Institut dokumentárního filmu potřebovat údaje, které jí umožní Vás identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem nabídky informací, jež jste si vyžádali (např. informace o aktivitách Institutu dokumentárního filmu, účasti na zahraničních festivalech, upozornění o blížících se uzavírkách), o tyto údaje Vás požádáme. Data, která Institut dokumentárního filmu shromažďuje v souvislosti s Vaší osobou, mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, titul, název společnosti nebo organizace, osobní mail a telefon, pracovní email a telefon, adresu do práce nebo domů, informace o pozici v zaměstnání, další informace o společnosti, životopis, filmografie.
 
Web může shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, např. název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí kterých tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tento web, stránky, které z webu otevírají, a internetovou adresu, ze které web Institutu dokumentárního filmu - dokweb.net navštívili. Tyto informace jsou využívány k analýze trendů, ke správě a inovaci webu a také ke shromažďování informací o hardwaru a softwaru za účelem poskytnutí požadované služby.
 
 Použití osobních údajů
 
Osobní údaje shromážděné na tomto webu budou používány k Vaší personifikaci a k poskytování nabídek, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas. Spolek Institut dokumentárního filmu může použít osobní údaje k poskytování kvalitnějších zákaznických služeb, k inovaci webu a všech souvisejících aktivit spolku Institut dokumentárního filmu, ke zjednodušení používání tohoto webu, kterého lze dosáhnout tak, že se eliminuje nutnost opakovaně zadávat stejné informace a web se přizpůsobí konkrétním preferencím či zájmům uživatele. Informace shromážděné webem mohou být za účelem zajištění ucelené nabídky informací ve styku se spolku Institut dokumentárního filmu spojeny s informacemi shromážděnými prostřednictvím jiných služeb spolku Institut dokumentárního filmu.
 
Souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom Vám poskytli důležité informace o produktu nebo službě, kterou používáte, včetně důležitých aktualizací a upozornění. S Vaším souhlasem Vám navíc můžeme zasílat informace o jiných nabídkách a službách spolku Institut dokumentárního filmu.
Údaje o návštěvnosti webu můžeme pro výzkumné účely kombinovat s anonymními demografickými informacemi. Takto sdružené informace můžeme využít ke zvýšení atraktivnosti obsahu. V některých sekcích webu s omezeným přístupem můžeme s Vaším souhlasem kombinovat údaje o návštěvnosti webu s Vašimi osobními informacemi, abychom Vám poskytovali obsah přizpůsobený přímo pro Vás.
 
Spolek Institut dokumentárního filmu může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v těch případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon, nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná k: (a) dodržení zákonů dané země a právních postupů spolku Institut dokumentárního filmu; (b) ochraně a obraně práv nebo vlastnictví spolku Institut dokumentárního filmu a jejích webů; nebo (c) v naléhavých případech k ochraně bezpečí zaměstnanců a obchodních partnerů spolku Institut dokumentárního filmu, uživatelů a služeb spolku Institutu dokumentárního filmu či veřejnosti.
Osobní údaje shromážděné na tomto webu mohou být uloženy a zpracovány v zemi, ve které Institut dokumentárního filmu sídlí, případně v zemi zpracovatele.
 
Kontrola osobních údajů
 
Pokud v tomto prohlášení není uvedeno jinak, nebudou osobní údaje, které na tomto webu poskytnete, bez Vašeho souhlasu sdělovány mimo spolek Institut dokumentárního filmu a přidružené společnosti. Institut dokumentárního filmu Vám musí umožnit přístup k vašim osobním údajům v případě zažádání prostřednictvím info@dokweb.net Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů, je spolek Institut dokumentárního filmu povinen tuto informaci předat. Spolek Institut dokumentárního filmu má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
Zabezpečení osobních údajů
 
Spolek Institut dokumentárního filmu věnuje zabezpečení osobních údajů velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním.
 
Soubory cookie
 
Na webu používáme soubory cookie, abychom tak zajistili integritu registračního procesu a uživatelům umožnili osobní modifikaci webu. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný serverem webové stránky na pevném disku. Tento soubor nelze zneužít ke spuštění programů nebo zanesení virů do počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny právě Vám a může je číst pouze webový server v doméně, která Vám soubor cookie vydala.
 
Jednou z primárních funkcí souboru cookie je šetřit Váš čas. Jestliže si např. přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet webem, soubor cookie při následujících návštěvách připomene webu specifické informace o Vašich preferencích. To zjednodušuje proces zobrazování relevantního obsahu, usnadňuje navigaci na webu atd. Jakmile se na webový server vrátíte, mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji používat funkce webu, které jste si již přizpůsobili.
 
Při doručování souboru cookie na náš web mohou asistovat webové signály (beacon), známé také jako technologie clear gif nebo značky akcí. Tato technologie je nástroj, který používáme ke kompilaci úhrnných statistických údajů o využití webu, jakým je např. údaj, kolik uživatelů na webu zvolilo klíčové prvky (např. odkazy nebo grafiku). Úhrnné statistické údaje o webu můžeme sdělit partnerským společnostem a také veřejnosti.
 
Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookie odmítal. Jestliže budete soubory cookie odmítat, nebudete pravděpodobně moci plně využívat interaktivní funkce webu Institutu dokumentárního filmu.
 
Změny v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
 
Toto prohlášení můžeme v případě potřeby aktualizovat. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v tomto prohlášení. O změnách v tomto prohlášení Vás budeme informovat oznámením, které umístíme na domovskou stránku našeho webu nebo ho zašleme přímo registrovaným uživatelům. Doporučujeme toto prohlášení pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.
 
Kontaktní informace
 
Pokud si myslíte, že spolek Institut dokumentárního filmu toto prohlášení nedodržela, obraťte se na nás prostřednictvím emailu na následující adresu info@dokweb.net. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a následně vyřešíme.

Dodatek k GDPR zde.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace