IDF logo

O Institutu dokumentárního filmu

O nás

O Institutu dokumentárního filmu
Institut dokumentárního filmu (IDF) podporuje již od roku 2001 východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film ve všech fázích výroby. Začínajícím i zkušeným režisérům pomáhá s vývojem jejich filmů, producentům pak s financováním, distribucí i propagací jejich snímků, stejně jako s orientací na mezinárodním trhu. A to vše s využitím bohatých zkušeností renomovaných světových odborníků. Celá řada filmů podpořených aktivitami IDF pravidelně získává ocenění na předních filmových festivalech. Pro veřejnost IDF organizuje přednášky a projekce těch nejzajímavějších autorských dokumentů nejen v kinosálech, ale i v nejrůznějších alternativních prostorech.

Součástí aktivit IDF je informační portál dokweb.net, který poskytuje návštěvníkům unikátní databázi filmových profesionálů a dokumentů ze střední a východní Evropy, rozhovory s tvůrci, informace o dokumentární tvorbě z daného regionu a také kalendář producenta s uzávěrkami soutěží světových festivalů, výzev filmových fondů a grantů.

Poslání Institutu dokumentárního filmu

Institut dokumentárního filmu (IDF) si klade za cíl objevovat, podporovat a propagovat nové talenty dokumentárního filmu, poskytovat další vzdělávání a předávání zkušeností v oblasti kinematografie a stimulovat tak vznik dokumentárních filmů, které přesahují hranice, oslovují diváky a vnášejí nová témata do společenské diskuse.

Jedním z úkolů IDF je zvyšování know-how a konkurenceschopnosti filmařů z regionu střední a východní Evropy, vytváření podmínek pro networking a mezinárodní spolupráci a bourání pomyslných profesních hranic mezi západní a východní Evropou.

Chceme nadále podporovat distribuci dokumentárních filmů a hledat nové cesty k divákům, ať už prostřednictvím festivalů, kin, online nebo alternativních projekcí.

V neposlední řadě chce IDF přispívat k popularizaci dokumentárního filmu jako specifického média a prostředku pro pozitivní působení na společnost, jako nástroje pro budování kritického myšlení a posilování demokratických hodnot ve společnosti.Stanovy IDF ke stažení (pdf)

Cena Institutu dokumentárního filmu za přínos kinematografii

Cílem Ceny Institutu dokumentárního filmu za přínos kinematografii je podporovat a oceňovat jednotlivce, uskupení či výjimečné počiny rozvíjející dokumentární kinematografii, v ČR i ve světě, přispívající k dalšímu zviditelňování dokumentární kinematografie či vedoucí k pozitivnímu dopadu na společnost prostřednictvím média filmu.


Institut dokumentárního filmu chce tímto způsobem upozorňovat na přínos, který dokumentární tvorba může mít pro společnost, a to jak skrze jednotlivce a jejich aktivity (ať už v podobě filmařské, pedagogické či jinak zaměřené praxe), tak prostřednictvím výjimečných děl či projektů, které souvisí s dokumentární kinematografií.

 

Cena Institutu dokumentárního filmu za přínos kinematografii je neperiodickou cenou. Je udělována správní radou a vedením IDF. Návrhy možných kandidátů Ceny mohou podávat profesní a odborové organizace či další spolky působící v oblasti kinematografie.

V roce 2020 obdržel Cenu Institutu dokumentárního filmu za přínos kinematografii režisér a pedagog Karel Vachek.

Naše aktivity

Institut dokumentárního filmu

Štěpánská 611/14
110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 214 858
Email: idf@dokweb.net
Web: dokweb.net

IČO: 26 54 98 67
DIČ: CZ 26 54 98 67

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace