Training

Ex Oriente Film

Workshop 2

2. Ex Oriente Film workshop: “Production & Story Development” 
Místo: Jihlava, Česká republika
Datum: 24. - 29. října 2016 (v průběhu MFDF Jihlava)

Druhé setkání workshopu Ex Oriente Film se zabývá způsoby financování, sestavováním rozpočtu v souladu se standardy EU, právními aspekty koprodukce, strategiemi pro výběr televizních producentů a dalších partnerů, výzvami spojenými s digitální érou a cross-médii i hlubším kreativním vývojem projektů. Pro režiséry a producenty je připraven částečně oddělený program, v jehož rámci autoři souběžně zdokonalují odlišné aspekty projektu - režiséři pracují na scénáři, dramaturgii a traileru, zatímco producenti připravují plány financování, podrobně konzultují rozpočet a plán financování projektu a jeho distribuce.

Náplň producentské části programu:
- vývoj detailní strategie financování, identifikace pro projekt vhodného trhu, získání klíčových kontaktů na případné koproducenty z řad zahraničních televizí i nezávislých produkčních společností;
- příprava mezinárodního rozpočtu a finančního plánu a posouzení rozpočtu ve vztahu k finančnímu plánu;
- rozpočtové aspekty koprodukce s televizemi i partnery z produkčních společností;
- smluvní ošetření předkupů, koprodukcí a akvizicí;
- případová studie fungování a řízení malé produkční společnosti a efektivního fungování v mezinárodním systému financování;
- příprava profesionálního filmového balíčku;
- analýza klíčových trhů, festivalů a televizních stanic;
- analýza aspektů spolupráce s mezinárodními sales agenty a existujících distribučních strategií pro autorské dokumentární filmy;
- základy právních aspektů mezinárodní koprodukce.

Náplň režisérské části programu:
- práce na treatmentu a scénáři;
- detailní analýza rešeršního materiálu a natočených sekvencí ve vztahu k příběhu, protagonistům a zvolenému vizuálnímu stylu;
- střih traileru;
- přednášky věnované inscenování a komponování v dokumentárním filmu;
- inspirační přednášky a masterclasses zaměřené na dokumentární kameru a práci se scénářem.
Součástí 2. setkání workshopu jsou vedle řady networkingových akcí také vybrané body industry programu MFDF Jihlava.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace