Training

Ex Oriente Film

Follow-up program

Ex Oriente Film Follow-up program je celoroční řetězec následné podpory a doplňujících aktivit pro projekty, které dokončily nebo dokončují workshop Ex Oriente Film.

Cílem Follow-up programu je přivést účastníky workshopu na klíčové evropské festivaly, trhy, koprodukční fóra a partnerské programy, a pomoci jim tak dále propagovat jejich projekty, rozvíjet síť kontaktů a know-how získané na workshopu. Program podporuje režiséry a producenty až do doby dokončení filmu, s kterým se Ex Oriente Film zúčastnili, a také v průběhu jeho distribuce.

Follow-up program zahrnuje nejrůznější stipendia, ocenění ve formě přímé finanční podpory i přístupu na vybraná prezentační fóra a trhy. Jeho součástí je také soustavná podpora od organizátorů workshopu v podobě poskytování konzultací, networkingu i propagace skrze dokweb.net, sociální sítě Institutu dokumentárního filmu a partnerské VOD platformy.

1. CENY, STIPENDIA A PŘÍSTUPY NA PŘEDNÍ EVROPSKÉ TRHY A FÓRA

CENA ZLATÝ TRYCHTÝŘ
Cena je každoročně udělena týmu, který v rámci ročního cyklu workshopu Ex Oriente Film prošel se svým projektem nejvýraznějším vývojem. Vítězný tým získá 1000 € na další vývoj a mezinárodní propagaci svého připravovaného dokumentárního filmu.

STIPENDIUM NA EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs)
Během druhého setkání workshopu Ex Oriente Film každoročně zástupce EAVE uděluje jednomu z producentů stipendium umožňující se zdarma zúčastnit prestižního EAVE Producers Workshop.

ÚČAST NA PROJECT MARKETU V RÁMCI EAST DOC PLATFORM
Až 5 projektů/ týmů z předchozích ročníků Ex Oriente Film se má každoročně možnost představit na Project Marketu konaném v rámci East Doc Platform (2 dny předem naplánovaných individuálních schůzek a konzultací s nákupčími, dramaturgy, distributory a zástupci televizních stanic a filmových fondů).

CENA IDFA FORUM
Projekty Ex Oriente Film se po závěrečném pitchingu ucházejí o cenu IDFA Forum. Jeden projekt/ tým vybraný zástupcem IDFA získává zdarma observers pas na IDFA Forum a akreditaci na festival a IDFA Academy. IDFA zároveň vybranému týmu hradí náklady na cestu a ubytování v Amsterdamu.

CENA DOCS BARCELONA

Během třetího setkání Ex Oriente Film v rámci East Doc Platform se účastníci ucházejí o cenu Docs Barcelona, která spočívá v možnosti prezentovat projekt na Speed Meetings konaných v rámci tohoto festivalu. Oceněný projekt je vybírán vedoucím studií EDN, Mikaelem Opstrupem.

CENA DOK LEIPZIG
Jeden Ex Oriente Film projekt je každoročně vybrán k účasti na DOK Preview Presentation konané v rámci festivalu DOK Leipzig. Cílem prezentace je propagovat nejlepší dokumentární projekty vybrané z předních evropských trainingů, jež jsou připravené vstoupit na mezinárodní trh. Organizátoři festivalu poskytnou týmu vítězného projektu festivalovou akreditaci na DOK Leipzig a industry program a ubytování na tři noci.
Projekty Ex Oriente Film jsou také každoročně zařazovány do selekce pro účast na DOK Co-Pro Marketu. Účastí na tomto koprodukčním trhu získává vybraný projekt šanci představit se asi 70 potenciálním partnerům během předem naplánovaných individuálních schůzek.

CENA INTERNATIONAL FESTIVAL OF AUDIOVISUAL PROGRAMS (FIPA)
Jeden Ex Oriente Film projekt se zúčastní pitching fóra v Biarritzu a bude prezentován na dalším významném evropském pitchingu deset měsíců po East European Foru. Ubytování a náklady na cestu producenta hradí FIPA.

WHEN EAST MEETS WEST A LAST STOP TRIESTE 
Projekty, které se v minulosti zúčastnily workshopu Ex Oriente Film a nyní jsou v pokročilé fázi střihu, se mohou přihlásit do "Last Stop Trieste" - sekce Work-in-Progress v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Terstu. Hrubý střih snímku bude ukázán exkluzivní skupině složené z mezinárodních sales agentů a festivalých a televizních dramaturgů. Last Stop Trieste bude účastníkům hradit industry akreditace a udělí také několik částečných stipendií.

DALŠÍ CENY A PŘÍLEŽITOSTI
Projekty účastnící se workshopu Ex Oriente Film se pravidelně ucházejí o ceny udělované v rámci East Doc Platform - EDP Development Award (7 500€), HBO Europe Koprodukční cena, Postprodukční cena České televize. Podrobnější informace o těchto cenách najdete v sekci Ceny pod aktivitou East Doc Platform.

2. DELEGACE

IDF organizuje v průběhu roku různé festivalové delegace účastí současných participantů a absolventů programů IDF a umožňuje jim tak účastnit se nejvýraznějších evropských festivalů a jejich industry aktivit.

IDFA FORUM (listopad)
Delegace je složena z 10 současných participantů Ex Oriente Film a absolventů programu z předchozích let. Zástupci projektů obdrží od Institutu dokumentárního filmu zdarma festivalové pasy IDFA a jednodenní vstup na IDFA Forum. Členové IDF týmu poskytují účastníkům delegace networkingovou podporu a informace potřebné k orientaci na největším světovém dokumentárním festivalu a koprodukčním trhu.

LEIPZIG NETWORKING DAYS (říjen)
Delegace nabízí zlevněné pasy pro současné účastníky a absolventy workshopu a možnost networkingu s více než 45 významnými mezinárodními decision makery a více než 200 dalšími industry profesionály.

SHEFFIELD DOC/FEST (červen)
Delegace nabízí zlevněné pasy pro současné účastníky aktivit IDF a absolventy těchto programů z předchozích let. Ty umožňují vstup na všechny industry aktivity a možnost setkat se s mezinárodními broadcastery, distributory, sales agenty a dalšími industry hosty. Zástupci IDF pomohou na místě s networkingem a matchmakingem s decision makery.

3. PODPORA PRO DOKONČENÉ FILMY

DOKWEB.NET, EAST SILVER MARKET A EAST SILVER KARAVANA
Dokončené filmy, které v minulosti prošly workshopem Ex Oriente Film, jsou nadále propagovány na stránkách DOKweb.net, zařazeny do trhu East Silver a uchází se také o zařazení do programu festivalové podpory East Silver Karavana. Více informací v sekci East Silver.

PREZENTACE NA VOD PLATFORMÁCH
Projekty Ex Oriente Film po dokončení jsou po dohodě s producenty vybírány pro prezentaci a uvedení na vybraných VOD platformách určených pro filmové profesionály i širokou veřejnost (DAFilms.com, Festival Scope PRO, East Silver streaming).

4. ONLINE PODPORA

IDF INDUSTRY SESSIONS - Ve formátu setkání ZOOM a webinářů se IDF Industry Sessions konají pravidelně v období 12 měsíců. Některé části programu jsou k dispozici i širšímu publiku, a to ve formátu moderovaných diskusí a průmyslových panelů. Otevřeno pro absolventy filmového workshopu Ex Oriente s projekty i bez nich.
Série online sezení s odborníky a zástupci dokumentárního průmyslu. Jedná se o sérii přednášek, diskusí a masterclassů, které jsou k dispozici účastníkům IDF a širokému publiku z oboru a které pokrývají různá témata, jako jsou aktuální posuny v propagaci a distribuci, Project Pitching v online prostředí, Koprodukční příležitosti v rámci střední a východní Evropy i mimo ni, Přednášky o střihu dokumentárních filmů, Masterclass o hudbě / zvukovém designu v dokumentárních filmech atd. a také představují různé odborníky z oboru, kteří se zamýšlejí nad novými tématy a výzvami, které se objevily s následky globální výluky, ale také nad aktuálními otázkami, které se řeší a nastolují v rámci evropského a světového audiovizuálního průmyslu. Záznamy zasedání, panelů a přednášek jsou archivovány a k dispozici současným i budoucím účastníkům programu v rámci online archivu Ex Oriente Knowledge.
Současné účastníky kroužku a absolventy zveme na:
- Pravidelně se připojovat v rámci skupin webinářů v režimu aktivní účasti, který je otevřen pro omezený počet účastníků.
- Využívat individuálních setkání s odborníky/řečníky z oboru, po nichž následují konkrétní zasedání a panely.
- můžete navrhovat svá témata a hosty a účastnit se debat a panelů
- přístup k archivu Knowledge Lab se záznamy přednášek a mistrovských kurzů a případovými studiemi předchozích zasedání programu a lektorů.

V rámci navazujícího programu Ex Oriente je k dispozici několik online programů, do kterých se můžete zapojit v období roku 2022.

REŽISÉRSKÁ SKUPINA
Skupina režisérů vedená režisérem a producentem XY zve absolventy programu Ex Oriente Film k využití webinářů s mezinárodně uznávanými režiséry a využívá možnosti konzultovat s nimi své vlastní projekty. Program je zaměřen na různá témata týkající se režie a zahrnuje masterclassy/případové studie/promítání a individuální konzultace s 5 výjimečnými světovými režiséry. Formát jednotlivých sezení bude oznámen (individuální setkání nebo skupinová práce). S každým mentorem-režisérem budou otevřeny nové výzvy pro absolventy režie. Skupina rovněž vyzývá účastníky, aby využili možnosti vzájemných setkání. Masterclasses jsou otevřeny všem účastníkům z řad absolventů Ex Oriente.

Otevřeno pro: absolventy workshopu - režiséry s projektem nebo bez projektu
Formát: moderovaný online webinář a individuální setkání v ZOOMu / živém vysílání.
Poplatek: není účtován (náklady jsou zahrnuty v počátečním poplatku za filmový workshop Ex Oriente)

PRODUCENTSKÁ SKUPINA
Pracovní skupina producentů vedená producentem XY nabízí konzultace a případové studie poskytované producenty - experty/mentory. Otevřeno pro absolventy - producenty s projekty i bez nich - producenti mohou do skupiny přinést své nové projekty, aby mohli využít individuální konzultace, případové studie, vzájemné propojení a sdílení zkušeností. Až 5 seniorních mezinárodních producentů v roli mentorů bude konzultovat zúčastněné absolventské producenty ve formátu groupworks (celkem 5 skupinových sezení). Případové studie jsou otevřené všem účastníkům z řad absolventů Ex Oriente. Každý mentor bude přiřazen ke svěřenci na 60 minut mentorského sezení.

Otevřeno pro: absolventy workshopu - producenty s projektem nebo bez projektu
Formát: moderovaný online webinář a individuální setkání v ZOOMu / archivované.
Poplatek: není účtován (náklady jsou zahrnuty v počátečním poplatku za filmový workshop Ex Oriente)

VÝVOJ SCÉNÁŘE SE SCENÁRISTICKÝMI DOKTORY
Pracovní skupina s odborníky na scénáře otevřená pro režiséry s projekty, kteří potřebují konzultace o vývoji scénáře. K dispozici až 3 odborníci, každý na 5 individuálních schůzek s absolventy.
Otevřeno pro: absolventy workshopu - režiséry s projektem nebo bez projektu
Formát: moderovaný online webinář a individuální schůzky v ZOOMu / archivované
Poplatek: bez poplatku (náklady jsou zahrnuty v počátečním poplatku za workshop Ex Oriente Film)

KREATIVNÍ KLASTRY
Pracovní skupiny s určenými odborníky relevantními k tématu nebo žánru filmu. Odborníci budou mít schůzky s přihlášenými filmaři (absolventy Ex Oriente Film). Tyto klastry odrážejí témata bývalých účastníků workshopu a jsou jim šité na míru jako "další krok". Skupiny povedou maximálně 2 odborníci, účastnit se jich bude maximálně 5 absolventů na skupinu. Příklad plánovaných témat klastrů: Strategie dopadu a oslovení; Politický dokument; Archivní a nalezené záběry; Portréty; Esejistické přístupy; Faktografické seriály; Hudba a zvukový design.

Otevřeno pro: absolventy workshopu - režiséry a producenty s projektem
Formát: moderovaný online webinář a individuální setkání v ZOOMu / živé vysílání / archivace
Poplatek: bez poplatku (náklady jsou zahrnuty v počátečním poplatku za workshop Ex Oriente Film)

DOKU KLINIKA
Okamžitá konzultační linka: skupina mentorů/odborníků pozvaných společností Ex Oriente Film na několik schůzek, které jsou k dispozici bývalým účastníkům, aby vyřešili naléhavé problémy projektů, až 2 odborníci na každé téma, každý až na 6 konzultací: Kreativní střih (s odborníkem na střih); Otázky financování a spolufinancování (s odborníkem na produkci); Tvůrčí otázky (s odborníkem na režii); Filmové PR a marketing (s odborníkem na marketing); Festivalová strategie (s dramaturgem festivalu); Právní otázky a smlouvy (s odborníkem na právo).
Otevřeno pro: absolventy workshopu - režiséry s projektem nebo bez projektu
Formát: online webinář a individuální setkání v ZOOMu/ živém přenosu
Poplatek: bez poplatku (náklady jsou zahrnuty v počátečním poplatku za workshop Ex Oriente Film)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace