Training

Ex Oriente Film

Workshop 2

2. Ex Oriente Film workshop: Production and Story Development
Datum: 25. - 30. října 2021 (při MFDF Ji.hlava)
Ve spolupráci s  FAMU

PROHLÉDNĚTE SI OTEVŘENÝ PROGRAM

Druhé setkání workshopu Ex Oriente Film se zabývá způsoby financování, sestavováním rozpočtu, právními aspekty koprodukce, strategiemi pro výběr televizních producentů a dalších partnerů, výzvami spojenými s digitální érou a cross-médii i hlubším kreativním vývojem projektů. Pro režiséry a producenty je připraven částečně oddělený program, v jehož rámci autoři souběžně zdokonalují odlišné aspekty projektu - režiséři pracují na scénáři, dramaturgii a traileru, zatímco producenti připravují plány financování, podrobně konzultují rozpočet a plán financování projektu a jeho distribuce.

Náplň producentské části programu:
- vývoj detailní strategie financování, identifikace pro projekt vhodného trhu, získání klíčových kontaktů na případné koproducenty z řad zahraničních televizí i nezávislých produkčních společností;
- příprava mezinárodního rozpočtu a finančního plánu a posouzení rozpočtu ve vztahu k finančnímu plánu;
- rozpočtové aspekty koprodukce s televizemi i partnery z produkčních společností;
- smluvní ošetření předkupů, koprodukcí a akvizicí;
- případová studie fungování a řízení malé produkční společnosti a efektivního fungování v mezinárodním systému financování;
- příprava profesionálního filmového balíčku;
- analýza klíčových trhů, festivalů a televizních stanic;
- analýza aspektů spolupráce s mezinárodními sales agenty a existujících distribučních strategií pro autorské dokumentární filmy;
- základy právních aspektů mezinárodní koprodukce.

Náplň režisérské části programu:
- práce na treatmentu a scénáři;
- detailní analýza rešeršního materiálu a natočených sekvencí ve vztahu k příběhu, protagonistům a zvolenému vizuálnímu stylu;
- střih traileru;
- přednášky věnované inscenování a komponování v dokumentárním filmu;
- inspirační přednášky a masterclasses zaměřené na dokumentární kameru a práci se scénářem.
Součástí 2. setkání workshopu jsou vedle řady networkingových akcí také vybrané body industry programu MFDF Ji.hlava.

V předchozích letech byli tutory workshopu Ex Oriente Film mj. tyto osobnosti:  režisér Viktor Kossakovsky, režisér a producent Mike Bonanno (The Yes Men), režisérka Anja Salomonowitz, ředitelka festivalu Doclisboa Cintia Gil, umělecký ředitel KVIFF Karel Och, režisérka Salomé Jashi, režisér a producent Robert Kirchhoff či umělkyně Kateřina Šedá.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace