Festival Identity

About the Company

Platforma k setkávání a navazování kontaktů pro zástupce filmových festivalů na MFDF Ji.hlava.
Festival Identity se soustředí na vytváření společné platformy pro zástupce festivalů, kteří se zde mohou setkávat, sdílet myšlenky a nápady a rozvíjet mnohonárodnostní a multikulturní síť festivalových komunit. Umožňuje sdílení zkušeností týkajících se například definování festivalového profilu, výzev v oblasti financování či dramaturgických strategií, ale také diskutování témat, která festivaly spojují a podporují tak jejich vzájemnou spolupráci. Součástí programu jsou přednášky, diskuze, tematicky zaměřená setkání a veřejná prezentace festivalů Festival Hub (formát prezentace je PechaKucha: každý účastník má k dispozici omezenou dobu 400 vteřin, během níž představuje 20 vizuálů.)
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more.