Lucie Králová

Česká republika

Lucie Králová

režisér, scenárista, kamera, producent

KAPR

Dokumentární opera objevuje hudebního skladatele, inovátora a experimentátora Jana Kapra (1914 – 1988). V 50. letech se natolik proslavil budovatelskými masovými písněmi, že byl jako jediný československý skladatel oceněn Stalinovou cenou, kterou v srpnu 1968 vrátí. Následoval doživotní zákaz uvádění jeho děl. Zároveň si Jan Kapr natáčel svůj soukromý život i své okolí formou krátkých hraných scének na 8mm filmy. Tyto dosud nikdy nezveřejněné materiály ožívají v hravé rekonstrukci života po smrti, v níž se protíná paměť filmu, doby i Kaprovy hudby s příběhem nabývajícím mytologických rozměrů.

Naslouchači snů

Film Naslouchači snů zkoumá, jaké obrazy o současném stavu světa a jeho blízké budoucnosti jsou už dnes obsaženy v našem kolektivním nevědomí. Jakou zprávu nám mohou zprostředkovat naše sny v době finančních a migračních krizí, sílícího extremismu, sále se zvyšující spotřeby, růstu populace, globálního oteplování a teroristických útoků?
Skrze příběhy lidí, kterým sny zasáhly významně do života nejen na úrovni individuální, ale i svým nadosobním přesahem, a skrze výstupy nejnovějších vědeckých výzkumů snů (včetně realizace výzkumu vlastního), film zprostředkuje kolektivní povahu snů jako dokumentární výpověď o naší době a světě, v němž žijeme. Svébytný výtvarný jazyk filmu si pohrává s aktualizací symbolického jazyka snů, procesovostí, experimentem i hereckou akcí.

Amoosed!

Amoosed! je jiný film o přírodě, než na jaký jsme zvyklí v rámci tohoto žánru; film, který aktivuje, aniž by byl aktivistický nebo moralistický; rozesmívá hravým surrealismem a dotýká se srdce. Stavěním losa a člověka proti sobě v těch nejnemožnějších interakcích ukazuje losa jako záhadu, která nezapadá do žádného dosud známého vyprávění či bajek. Jeho hlavní rolí na zemi je pravděpodobně zpochybňovat lidské konání, dovést nás k zamyšlením se nad tím, co děláme a proč? Při střetech lidí s losem se opakuje stále dokola stejný model - jejich počáteční úsilí vždy zcela selže a výsledkem je naprosto změněný lidský hrdina. Los je zvíře-herec a zvíře-bavič, který se snaží probudit nás z letargie a stereotypního myšlení všude, kde se na planetě objeví. Amoosed! nás bere na cestu společně s autorkou a jejím deníkem. V jejím životě se děje něco zvláštního - neustále se jí zjevuje Los - v různých formách a při různých příležitostech. Snaží se jí něco říct? Nemůže jinak než ho následovat. Příběh začíná v Čechách a český příběh a protagonisté nás vedou dál, musíme překročit hranice - stejně tak, jak to dělá i los. Teprve za hranicemi začíná opravdová losí odysea. Toto zvíře a symbol nás provádí Evropou - přes Polsko do Ruska, odtamtud do Švédska, ze Švédska do Norska, a nakonec i daleko za hranice samotné Evropy - do Kanady, kde se losí tajemství a důvod poutě konečně naplní. Na této dlouhé cestě, na všech těch rozmanitých místech a v různých zemích, potkává autorka osoby, hrdiny, kteří mají všichni něco společného: účastnili se všelijakých lidských pokusů s losem nějak naložit, vypořádat se s ním, ovládnout ho. Zatímco los se ale nezměnil ani trochu a zůstal stále tím stejným nedomestikovatelným zvířetem, lidé se po těchto setkáních proměnili zásadně, zanechali svých úmyslů a počátečních snah a uvědomili si, co je smyslem jejich života, odkud pochází a kde jsou teď.

Rekonstrukce okupace

The director Jan Šikl has collected for more than 30 years amateur films of different families. Recently, he has found 3.5 hours of professionally filmed material that captures the invasion of the Warsaw Pact armies to Czechoslovakia on August 21, 1968. Nobody has seen the footage since. Jan Šikl begins to search who is captured in the videos and where it takes place. The memories of specific events come back to life. It incarnates the picture of a historical event and its relation to the present.

A film about our ability to reflect the past and about a distinctive form of social memory that comes into existence and gives a more general testimony.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace