Martin Hůlovec

Česká republika

Martin Hůlovec

producent

Searching for the Light

Celovečerní dokument věnovaný životu a dílu Antonína Kratochvíla, zachycující do hloubky vnitřní svět tohoto proslulého fotografa. Dramatičnost a unikátnost příběhu je podtržena originálním audiovizuálním zpracováním, které vychází z nezaměnitelného stylu jeho fotografií. Hlavní myšlenkou příběhu je SVOBODA jako synonymum SVĚTLA. Podle našeho názoru SVOBODA nejvýstižněji charakterizuje těžko uchopitelnou a nevypočitatelnou osobnost Antonína Kratochvíla i osobitost jeho díla. Scénář vychází z vyprávění ve dvou rovinách. Zápletka je rozdělena do deseti kapitol, přizpůsobených vizuální výjimečnosti filmu. Každá z kapitol začíná jedním písmen ze slova „searching“ – START, EMOTION, ART, RESEARCH, COOPERATION, HOME, INDEPENDENCE, NEED, GOAL. Každá z těchto devíti kapitol zachycuje rozdílná období života fotografa. Poslední, desátá kapitola pojmenovaná LIGHT IS LIFE je vystavěna jako vrchol vyprávění. Každá kapitola obsahuje minulost I přítomnost, monolog i interview a jsou v ní prezentovány všechny aspekty lidského světa. Ukazuje širokou škálu situaci od vážných témat evokujících silné emoce až po komické momenty. Každá kapitola má svůj záměr a pointu.

V Hledáčku AK 47

Antonín Kratochvíl je dle magazínu American Photo jeden ze 100 nejzásadnějších fotografů světa. Za svobodu a slávu však zaplatil tvrdou prací tam, odkad jiní prchají, kterou zčásti vykupoval vinu za to, že doma při emigraci nechal syna, aniž by ho do té doby viděl. Setkali se až po dvaceti letech. Rozdílné pohledy a zážitky dvou generací ze dvou opačných stran železné opony je rozdělují dodnes. Stejný vzhled a stejná gesta, mezi světoběžníkem Antonínem a spíše klidnějším synem Michaelem, který jako fotograf preferuje práci doma v ateliéru, je propastný rozdíl.
Jejich složité hledání cesty k sobě navzájem je hlavní linkou děje. Společná výprava do uprchlického tábora otevře mnohé nevyřčené. I rodina a kolegové podají svědectví o vztahu otce a syna navždy poznamenaných historií.

Tomáš Halík - cesty a paměť (pracovní název)

Tomáš Halík ve filmu putuje po stopách vlastní paměti. Vzpomíná na to, co ho na důležitých křižovatkách jeho života osvobozovalo od strachu a nejistoty. Na to, jak se vždy snažil dospět k rozhodnutím, která by nebyla vykonána pod tlakem objektivních rizik a strachu, ale byla by učiněna svobodně. Je to film o cestě napříč jeho vlastní pamětí. Zároveň poznáváme lidi, do jejichž životů se Tomáš Halík hluboce zapsal .Budeme sledovat skryté stopy TH v paměti těchto lidí. Film by měl být ve smyslu obecnějšího přesahu hlubším pohledem na lidský život v podmínkách české současnosti. Měl by bez moralizování ukazovat cesty a možnosti, kterými se lze smysluplně ubírat bez toho, abychom za každou cenu hledali momentální prospěch a rychlý zisk.

Můj otec Antonín Kratochvíl

Tři generace fotografů poznamenané totalitním režimem. Prostřednictvím benjamína Michaela sledujeme osudy klanu Kratochvílů a především nejslavnějšího z nich - Antonína.
Antonín v osmnácti emigroval z Československa, kde jeho otec Jaroslav strávil život poznamenaný komunistickým terorem. Antonín doma nechal novorozeného syna. Prožil dramatické roky emigrace, byl v kriminále, bojoval za francouzskou Cizineckou legii. V Americe poznal slávu, stal se vyhledávaným fotografem válečných konfliktů. Po dvaceti letech se poprvé setkal se synem, který ho dlouhá léta považoval za mrtvého. Díky Antonínovi se Michael stal fotografem.
Oba se vyrovnávají s pocitem prázdna, které zažili. Antonín chce odčinit vinu, že opustil malé dítě, Michael se snaží vypořádat s originálním otcem.

Šťastně až na věky

Film „Šťastně až na věky“ je završením trilogie Jany Počtové o lidském soužití: po filmech Generace Singles o lidech bez partnera a Nerodičovi, který pojednával o nových modelech rodičovství, se tento díl bude zabývat partnerskými vztahy dnešní doby. Představíme mozaiku šesti různých příběhů, které se nějakým způsobem odklánějí od klasického, zažitého modelu vztahu dvou lidí. Skrze film pronikneme do osobních příběhů lidí, kteří, každý po svém, žijí v různých podobách partnerství a ona podoba jim takto vyhovuje. Důraz bude kladen na intimitu a křehkost jednotlivých lidských osudů. Částečnou časosběrnou metodou budeme dokumentovat vztahy protagonistů, jejich vývoj, nesnáze, kompromisy a výzvy, se kterými se budou během jednoho až dvou let potýkat.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace