Martin Hůlovec

Česká republika

Martin Hůlovec

producent

Searching for the Light

Celovečerní dokument věnovaný životu a dílu Antonína Kratochvíla, zachycující do hloubky vnitřní svět tohoto proslulého fotografa. Dramatičnost a unikátnost příběhu je podtržena originálním audiovizuálním zpracováním, které vychází z nezaměnitelného stylu jeho fotografií. Hlavní myšlenkou příběhu je SVOBODA jako synonymum SVĚTLA. Podle našeho názoru SVOBODA nejvýstižněji charakterizuje těžko uchopitelnou a nevypočitatelnou osobnost Antonína Kratochvíla i osobitost jeho díla. Scénář vychází z vyprávění ve dvou rovinách. Zápletka je rozdělena do deseti kapitol, přizpůsobených vizuální výjimečnosti filmu. Každá z kapitol začíná jedním písmen ze slova „searching“ – START, EMOTION, ART, RESEARCH, COOPERATION, HOME, INDEPENDENCE, NEED, GOAL. Každá z těchto devíti kapitol zachycuje rozdílná období života fotografa. Poslední, desátá kapitola pojmenovaná LIGHT IS LIFE je vystavěna jako vrchol vyprávění. Každá kapitola obsahuje minulost I přítomnost, monolog i interview a jsou v ní prezentovány všechny aspekty lidského světa. Ukazuje širokou škálu situaci od vážných témat evokujících silné emoce až po komické momenty. Každá kapitola má svůj záměr a pointu.

V Hledáčku AK 47

Antonín Kratochvíl je dle magazínu American Photo jeden ze 100 nejzásadnějších fotografů světa. Za svobodu a slávu však zaplatil tvrdou prací tam, odkad jiní prchají, kterou zčásti vykupoval vinu za to, že doma při emigraci nechal syna, aniž by ho do té doby viděl. Setkali se až po dvaceti letech. Rozdílné pohledy a zážitky dvou generací ze dvou opačných stran železné opony je rozdělují dodnes. Stejný vzhled a stejná gesta, mezi světoběžníkem Antonínem a spíše klidnějším synem Michaelem, který jako fotograf preferuje práci doma v ateliéru, je propastný rozdíl.
Jejich složité hledání cesty k sobě navzájem je hlavní linkou děje. Společná výprava do uprchlického tábora otevře mnohé nevyřčené. I rodina a kolegové podají svědectví o vztahu otce a syna navždy poznamenaných historií.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace