Martin Hůlovec

Česká republika

Martin Hůlovec

producent

Searching for the Light

Celovečerní dokument věnovaný životu a dílu Antonína Kratochvíla, zachycující do hloubky vnitřní svět tohoto proslulého fotografa. Dramatičnost a unikátnost příběhu je podtržena originálním audiovizuálním zpracováním, které vychází z nezaměnitelného stylu jeho fotografií. Hlavní myšlenkou příběhu je SVOBODA jako synonymum SVĚTLA. Podle našeho názoru SVOBODA nejvýstižněji charakterizuje těžko uchopitelnou a nevypočitatelnou osobnost Antonína Kratochvíla i osobitost jeho díla. Scénář vychází z vyprávění ve dvou rovinách. Zápletka je rozdělena do deseti kapitol, přizpůsobených vizuální výjimečnosti filmu. Každá z kapitol začíná jedním písmen ze slova „searching“ – START, EMOTION, ART, RESEARCH, COOPERATION, HOME, INDEPENDENCE, NEED, GOAL. Každá z těchto devíti kapitol zachycuje rozdílná období života fotografa. Poslední, desátá kapitola pojmenovaná LIGHT IS LIFE je vystavěna jako vrchol vyprávění. Každá kapitola obsahuje minulost I přítomnost, monolog i interview a jsou v ní prezentovány všechny aspekty lidského světa. Ukazuje širokou škálu situaci od vážných témat evokujících silné emoce až po komické momenty. Každá kapitola má svůj záměr a pointu.

V Hledáčku AK 47

Antonín Kratochvíl je dle magazínu American Photo jeden ze 100 nejzásadnějších fotografů světa. Za svobodu a slávu však zaplatil tvrdou prací tam, odkad jiní prchají, kterou zčásti vykupoval vinu za to, že doma při emigraci nechal syna, aniž by ho do té doby viděl. Setkali se až po dvaceti letech. Rozdílné pohledy a zážitky dvou generací ze dvou opačných stran železné opony je rozdělují dodnes. Stejný vzhled a stejná gesta, mezi světoběžníkem Antonínem a spíše klidnějším synem Michaelem, který jako fotograf preferuje práci doma v ateliéru, je propastný rozdíl.
Jejich složité hledání cesty k sobě navzájem je hlavní linkou děje. Společná výprava do uprchlického tábora otevře mnohé nevyřčené. I rodina a kolegové podají svědectví o vztahu otce a syna navždy poznamenaných historií.

Tomáš Halík - cesty a paměť (pracovní název)

Tomáš Halík ve filmu putuje po stopách vlastní paměti. Vzpomíná na to, co ho na důležitých křižovatkách jeho života osvobozovalo od strachu a nejistoty. Na to, jak se vždy snažil dospět k rozhodnutím, která by nebyla vykonána pod tlakem objektivních rizik a strachu, ale byla by učiněna svobodně. Je to film o cestě napříč jeho vlastní pamětí. Zároveň poznáváme lidi, do jejichž životů se Tomáš Halík hluboce zapsal .Budeme sledovat skryté stopy TH v paměti těchto lidí. Film by měl být ve smyslu obecnějšího přesahu hlubším pohledem na lidský život v podmínkách české současnosti. Měl by bez moralizování ukazovat cesty a možnosti, kterými se lze smysluplně ubírat bez toho, abychom za každou cenu hledali momentální prospěch a rychlý zisk.

Můj otec Antonín Kratochvíl

Tři generace fotografů poznamenané totalitním režimem. Prostřednictvím benjamína Michaela sledujeme osudy klanu Kratochvílů a především nejslavnějšího z nich - Antonína.
Antonín v osmnácti emigroval z Československa, kde jeho otec Jaroslav strávil život poznamenaný komunistickým terorem. Antonín doma nechal novorozeného syna. Prožil dramatické roky emigrace, byl v kriminále, bojoval za francouzskou Cizineckou legii. V Americe poznal slávu, stal se vyhledávaným fotografem válečných konfliktů. Po dvaceti letech se poprvé setkal se synem, který ho dlouhá léta považoval za mrtvého. Díky Antonínovi se Michael stal fotografem.
Oba se vyrovnávají s pocitem prázdna, které zažili. Antonín chce odčinit vinu, že opustil malé dítě, Michael se snaží vypořádat s originálním otcem.

Šťastně až na věky

Film „Šťastně až na věky“ je završením trilogie Jany Počtové o lidském soužití: po filmech Generace Singles o lidech bez partnera a Nerodičovi, který pojednával o nových modelech rodičovství, se tento díl bude zabývat partnerskými vztahy dnešní doby. Představíme mozaiku šesti různých příběhů, které se nějakým způsobem odklánějí od klasického, zažitého modelu vztahu dvou lidí. Skrze film pronikneme do osobních příběhů lidí, kteří, každý po svém, žijí v různých podobách partnerství a ona podoba jim takto vyhovuje. Důraz bude kladen na intimitu a křehkost jednotlivých lidských osudů. Částečnou časosběrnou metodou budeme dokumentovat vztahy protagonistů, jejich vývoj, nesnáze, kompromisy a výzvy, se kterými se budou během jednoho až dvou let potýkat.

Šťastně až na věky

The world is getting smaller and options are growing wider, borders are disappearing but are we getting closer to each other… or are we drifting further away?

In today's central Europe, it is no longer a norm to get married as soon as we reach adulthood. New times brings new relationship options: we’re singles, often mingles and if we want to have some fun we make friends with benefits. Serial monogamy is getting more complicated, planned polygamy might be the answer but love is often beyond our reach: there is open love, multi love, divorced love...

Happily Ever After will focus on contemporary forms of partnerships. We will introduce a mosaic of at least four stories that differ from the traditional relationships. One couple is polyamorous and lives in a polycule that includes up to 5 people. Second couple decided to have an open relationship and lives in a commune. Third relationship is a married man and a mistress, who seems to be fine with the arrangement. Fourth couple presents something that is not very common these days – life-long commitment of a religious marriage, without premarital sex. Different stories, different relationships, different reasons behind them.

The movie will emphasize the intimacy and fragility of the individual life stories. Using a time-collecting method we will document our protagonists’ relationships, their progress, hardships, compromises and challenges they are facing during one-to two-year period. The director herself will appear as one of the protagonists sharing her journey towards a meaningful relationship.

Together with our protagonists, the director and the film audience we will be looking to answer questions about what partnership means in today’s self-centered world, how traditional demands of the society influence the way we think about relationships and what is the effect of our own behavioral patterns and individual ambitions.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace