Training

Ex Oriente Film

Follow-up program

Ex Oriente Film Follow-up program je celoroční řetězec následné podpory a doplňujících aktivit pro projekty, které dokončily nebo dokončují workshop Ex Oriente Film.

Cílem Follow-up programu je přivést účastníky workshopu na klíčové evropské festivaly, trhy, koprodukční fóra a partnerské programy, a pomoci jim tak dále propagovat jejich projekty, rozvíjet síť kontaktů a know-how získané na workshopu. Program podporuje režiséry a producenty až do doby dokončení filmu, s kterým se Ex Oriente Film zúčastnili, a také v průběhu jeho distribuce.

Follow-up program zahrnuje nejrůznější stipendia, ocenění ve formě přímé finanční podpory i přístupu na vybraná prezentační fóra a trhy. Jeho součástí je také soustavná podpora od organizátorů workshopu v podobě poskytování konzultací, networkingu i propagace skrze dokweb.net, sociální sítě Institutu dokumentárního filmu a partnerské VOD platformy.

1. CENY, STIPENDIA A PŘÍSTUPY NA PŘEDNÍ EVROPSKÉ TRHY A FÓRA

CENA ZLATÝ TRYCHTÝŘ
Cena je každoročně udělena týmu, který v rámci ročního cyklu workshopu Ex Oriente Film prošel se svým projektem nejvýraznějším vývojem. Vítězný tým získá 1000 € na další vývoj a mezinárodní propagaci svého připravovaného dokumentárního filmu.

STIPENDIUM NA EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs)
Během druhého setkání workshopu Ex Oriente Film každoročně zástupce EAVE uděluje jednomu z producentů stipendium umožňující se zdarma zúčastnit prestižního EAVE Producers Workshop.

ÚČAST NA PROJECT MARKETU V RÁMCI EAST DOC PLATFORM
Až 5 projektů/ týmů z předchozích ročníků Ex Oriente Film se má každoročně možnost představit na Project Marketu konaném v rámci East Doc Platform (2 dny předem naplánovaných individuálních schůzek a konzultací s nákupčími, dramaturgy, distributory a zástupci televizních stanic a filmových fondů).

CENA IDFA FORUM
Projekty Ex Oriente Film se po závěrečném pitchingu ucházejí o cenu IDFA Forum. Jeden projekt/ tým vybraný zástupcem IDFA získává zdarma observers pas na IDFA Forum a akreditaci na festival a IDFA Academy. IDFA zároveň vybranému týmu hradí náklady na cestu a ubytování v Amsterdamu.

CENA DOCS BARCELONA

Během třetího setkání Ex Oriente Film v rámci East Doc Platform se účastníci ucházejí o cenu Docs Barcelona, která spočívá v možnosti prezentovat projekt na Speed Meetings konaných v rámci tohoto festivalu. Oceněný projekt je vybírán vedoucím studií EDN, Mikaelem Opstrupem.

CENA DOK LEIPZIG
Jeden Ex Oriente Film projekt je každoročně vybrán k účasti na DOK Preview Presentation konané v rámci festivalu DOK Leipzig. Cílem prezentace je propagovat nejlepší dokumentární projekty vybrané z předních evropských trainingů, jež jsou připravené vstoupit na mezinárodní trh. Organizátoři festivalu poskytnou týmu vítězného projektu festivalovou akreditaci na DOK Leipzig a industry program a ubytování na tři noci.
Projekty Ex Oriente Film jsou také každoročně zařazovány do selekce pro účast na DOK Co-Pro Marketu. Účastí na tomto koprodukčním trhu získává vybraný projekt šanci představit se asi 70 potenciálním partnerům během předem naplánovaných individuálních schůzek.

CENA INTERNATIONAL FESTIVAL OF AUDIOVISUAL PROGRAMS (FIPA)
Jeden Ex Oriente Film projekt se zúčastní pitching fóra v Biarritzu a bude prezentován na dalším významném evropském pitchingu deset měsíců po East European Foru. Ubytování a náklady na cestu producenta hradí FIPA.

WHEN EAST MEETS WEST A LAST STOP TRIESTE 
Projekty, které se v minulosti zúčastnily workshopu Ex Oriente Film a nyní jsou v pokročilé fázi střihu, se mohou přihlásit do "Last Stop Trieste" - sekce Work-in-Progress v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Terstu. Hrubý střih snímku bude ukázán exkluzivní skupině složené z mezinárodních sales agentů a festivalých a televizních dramaturgů. Last Stop Trieste bude účastníkům hradit industry akreditace a udělí také několik částečných stipendií.

DALŠÍ CENY A PŘÍLEŽITOSTI
Projekty účastnící se workshopu Ex Oriente Film se pravidelně ucházejí o ceny udělované v rámci East Doc Platform - EDP Development Award (7 500€), HBO Europe Koprodukční cena, Postprodukční cena České televize. Podrobnější informace o těchto cenách najdete v sekci Ceny pod aktivitou East Doc Platform.

2. DELEGACE

IDF organizuje v průběhu roku různé festivalové delegace účastí současných participantů a absolventů programů IDF a umožňuje jim tak účastnit se nejvýraznějších evropských festivalů a jejich industry aktivit.

IDFA FORUM (listopad)
Delegace je složena z 10 současných participantů Ex Oriente Film a absolventů programu z předchozích let. Zástupci projektů obdrží od Institutu dokumentárního filmu zdarma festivalové pasy IDFA a jednodenní vstup na IDFA Forum. Členové IDF týmu poskytují účastníkům delegace networkingovou podporu a informace potřebné k orientaci na největším světovém dokumentárním festivalu a koprodukčním trhu.

LEIPZIG NETWORKING DAYS (říjen)
Delegace nabízí zlevněné pasy pro současné účastníky a absolventy workshopu a možnost networkingu s více než 45 významnými mezinárodními decision makery a více než 200 dalšími industry profesionály.

SHEFFIELD DOC/FEST (červen)
Delegace nabízí zlevněné pasy pro současné účastníky aktivit IDF a absolventy těchto programů z předchozích let. Ty umožňují vstup na všechny industry aktivity a možnost setkat se s mezinárodními broadcastery, distributory, sales agenty a dalšími industry hosty. Zástupci IDF pomohou na místě s networkingem a matchmakingem s decision makery.

3. PODPORA PRO DOKONČENÉ FILMY

DOKWEB.NET, EAST SILVER MARKET A EAST SILVER KARAVANA
Dokončené filmy, které v minulosti prošly workshopem Ex Oriente Film, jsou nadále propagovány na stránkách DOKweb.net, zařazeny do trhu East Silver a uchází se také o zařazení do programu festivalové podpory East Silver Karavana. Více informací v sekci East Silver.

PREZENTACE NA VOD PLATFORMÁCH
Projekty Ex Oriente Film po dokončení jsou po dohodě s producenty vybírány pro prezentaci a uvedení na vybraných VOD platformách určených pro filmové profesionály i širokou veřejnost (DAFilms.com, Festival Scope PRO, East Silver streaming).


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace