Training

Ex Oriente Film

Follow-up program

Ex Oriente Film Follow Up je roční program určený pro absolventy Ex Oriente Film a jejich projekty. Program je otevřen producentům a režisérům a skládá se z online vzdělávacího a inspirativního obsahu, jehož část je k dispozici i širšímu okruhu dokumentaristů, dalším tvůrčím profesím a industry expertům. Program zahrnuje také kurátorované rezidenční delegace, mentoring šitý na míru a peer to peer aktivity, které mohou bývalí účastníci využívat až do dokončení svého projektu.

INDIVIDUÁLNÍ MENTORING
Producentům a režisérům je přidělen zkušený producent, který s nimi konzultuje otázky týkající se jejich projektu, který dříve vznikl v rámci programu Ex Oriente Film. Mentoring zahrnuje: analýzu hrubého střihu, konzultace marketingové a PR strategie, otázky financování a produkce, tvůrčí otázky, distribuční a prodejní strategii. Mezi mentory patří Gitte Hansen, Margje de Koning, Ove Rishøj Jensen, Iikka Vehkalahti, Andrea Hock, Camilla Nielson, Nino Kirtadzé, Martin Horyna, Peter Kerekes.


PRODUCENTSKÁ SKUPINA
Skupina pod vedením francouzského producenta Christiana Poppa nabízí konzultace a případové studie zkušených producentů dokumentárních filmů. Mentee-producenti přináší do skupiny své nové projekty, které diskutují jak v rámci individuálních konzultací s lektory, tak v rámci networkingu s ostatními účastníky skupiny. Pět seniorních producentů v roli lektorů představí skupině případovou studii svého nedávného projektu a zároveň jednomu vybranému projektu poskytne individuální konzultaci.


OTEVŘENÉ ONLINE SESSIONS A WEBINÁŘE
Online živé akce, přednášky, masterclasses a panely a rozhovory s klíčovými profesionály z oboru a mezinárodně uznávanými filmaři.


DELEGACE
V zájmu udržení kroku s dynamickým světem dokumentárního filmu a s cílem podpořit profesní síť pořádá IDF pravidelně delegace na klíčové akce evropského dokumentárního industry. Jako absolventi Ex Oriente Film mají účastníci možnost být součástí těchto delegací a získat akreditaci na exkluzivní industry program a festivalové akreditace za výrazně zvýhodněné ceny. Spolu se zástupci IDF absolventi Ex Oriente Film pravidelně navštěvují evropské dokumentární festivaly, trhy, workshopy a koprodukční fóra, aby našli potenciální partnery, podpořili své projekty a rozšířili svůj profesní network. Tým IDF se připojuje k delegátům a poskytuje jim důležitou podporu při navazování kontaktů. Bývalí i současní účastníci Ex Oriente Film jsou zváni k účasti na akcích, jako jsou např: IDFA Forum & Docs For Sale a Producers Connection, DOK Leipzig Co-Pro Market, Krakow Film Festival, Last Stop Trieste, Docs Barcelona, Emerging Producers na MFDF Ji.hlava, East Doc Platform.


INDUSTRY PARTNEŘI
Na základě 25letého působení v kreativním dokumentárním průmyslu IDF udržuje a rozvíjí spolupráci s klíčovými organizacemi podporujícími dokumentární tvůrce. Spolupráce s institucemi jako jsou DAE - Documentary Association of Europe, American Film Showcase, EAVE Producers Workshop, Audiovisual Producers Association, umožňuje účastníkům z řad absolventů zapojit se do jejich aktivit. Členové těchto institucí navíc často působí jako lektoři workshopů a stávají se součástí komunity Ex Oriente Film.


KNOWLEDGE LAB
Exkluzivní online archiv obsahující více než 80 přednášek, masterclasses, případových studií od zahraničních dokumentaristů, producentů a profesionálů z oboru je přístupný účastníkům workshopu a absolventům jako další vzdělávací nástroj a zdroj vzdělávacího obsahu od některých špičkových odborníků a expertů v oblasti dokumentárního filmu.


PODPORA HOTOVÝCH FILMŮ
DOKWEB.NET, EAST SILVER MARKET A EAST SILVER CARAVAN
Hotové filmy, které prošly filmovým workshopem Ex Oriente Film, jsou propagovány na webových stránkách dokweb.net, zařazeny do East Silver Marketu a mohou se ucházet také o zařazení do festivalového servisu East Silver Caravan. Více informací naleznete v sekci East Silver.


CENY
Na 3. setkání workshopu v rámci East Doc Platform 2023 budou mít účastníci Ex Oriente Film 2022 možnost získat níže uvedená ocenění. 

Cena East Doc Platform
Institut dokumentárního filmu vyhlašuje hlavní cenu EDP - East Doc Platform Award spojenou s finanční podporou 7 500 EUR pro nejlepší projekt ve vývoji a produkci. Udělená finanční podpora pomůže tvůrcům v dalším rozvoji jejich dokumentárního filmu. Porotci East Doc Platform Award jsou: Hanka Kastelicová (HBO Max), Thomas Beyer (MDR), Alexandra Derewienko (CAT&Docs). Vítěz bude vyhlášen na slavnostním zakončení festivalu Jeden svět 30. března 2023.

Zlatý trychtýř
Cena za nejvýznamnější vývoj v rámci workshopu je udělena jednomu týmu účastnícímu se workshopu Ex Oriente Film, který získává 1 500 EUR. Finanční podpora by měla tvůrcům pomoci v dalším rozvoji a mezinárodní propagaci jejich dokumentárního filmu. Projekt vybírají hlavní lektoři workshopu Mikael Opstrup, Iikka Vehkalahti, Filip Remunda a Ivana Pauerová Miloševičová.

Cena Ex Oriente Fine Cut
Filmový projekt Ex Oriente vybraný hlavními tutory workshopu získá konzultace hrubého střihu s renomovanými filmovými střihači v hodnotě 1 500 EUR.

Cena Cut thru the Noise
Cena bude udělena jednomu ze zúčastněných týmů Ex Oriente Film, který v průběhu workshopu dosáhne největšího pokroku v přípravě prvního balíčku. Užší výběr kandidátů navrhnou vedoucí lektoři workshopu. Vítězný projekt vybere Aleksandar Govedarica, spoluzakladatel společnosti Syndicado Film Sales, a Mirjam Wiekenkamp, zakladatelka a manažerka mezinárodních projektů ve společnosti Noise Film & TV. Oceněný tým získá na míru šité poradenství ohledně strategie uvedení, distribuce a prodeje projektu v hodnotě 2 000 EUR.

Koprodukční cena České televize
Markéta Štinglová, manažerka Centra mezinárodních projektů veřejnoprávní České televize, generálního mediálního partnera Institutu dokumentárního filmu, vyhlásí vítěze soutěže Koprodukční ceny České televize. Ocenění představuje finanční investici ve výši 150 000 Kč a následnou koprodukční smlouvu. Porota je složena ze zástupců České televize: Markéta Štinglová, manažerka Centra mezinárodních projektů, Petr Morávek, vedoucí oddělení výroby dokumentárních a vzdělávacích pořadů, a Věra Krincvajová, šéfredaktorka dokumentárních filmů Filmového centra.

Cena ředitele televize Current Time
Current Time TV, 24hodinová ruskojazyčná televizní a digitální zpravodajská síť určená divákům v Rusku, zemích střední a východní Evropy a po celém světě, kterou produkuje Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) ve spolupráci s Hlasem Ameriky (VOA), udělí režisérovi nejvýznamnějšího a nejaktuálnějšího projektu pro Current Time finanční odměnu ve výši 3 000 USD. Toto ocenění nepředstavuje žádnou koprodukční ani distribuční smlouvu a nezavazuje oceněného režiséra k prodeji jakýchkoli práv na film televizi Current Time výměnou za toto ocenění.

Cena HBO Max
HBO Max, generální partner Institutu dokumentárního filmu, udělí jednomu z projektů vybraných do East Doc Platform 2023 cenu HBO Max Award v hodnotě 2 000 EUR. Cenu předá Hanka Kastelicová, výkonná producentka dokumentárních filmů HBO Max. Toto ocenění nepředstavuje žádnou koprodukční ani distribuční smlouvu a nezavazuje oceněného režiséra/producenta k prodeji jakýchkoli práv k filmu HBO výměnou za toto ocenění.

Cena Sunny Side of the Doc
34. ročník mezinárodního trhu dokumentárních filmů, který se bude konat online i rezidenčně v La Rochelle od 19. do 22. června, s potěšením poskytuje podporu průmyslu a dvě bezplatné akreditace tvůrčímu týmu, který stojí za jedním projektem prezentovaným v rámci East Doc Platform 2023. Kdo, kde a proč sleduje jaké dokumenty? Ústředním tématem Sunny Side of the Doc 2023 budou diváci dokumentárních filmů, zejména mladší diváci, kteří nesledují tradiční televizi. Jak oslovit stále diverzifikovanější publikum a jak na něj působit?

Cena DOK Leipzig Accelerator pro DOK Co-Pro Market a DOK Preview Training
Festival DOK Leipzig s potěšením uděluje dvě ocenění. Jeden projekt bude vybrán pro rychlou účast na 19. ročníku DOK Co-Pro Market. Tento projekt bude mít možnost prezentovat se přibližně 80 decision-makerům na předem naplánovaných individuálních schůzkách v říjnu 2023. Zástupci DOK Leipzig rovněž vybereou jeden projekt pro prezentaci DOK Preview, která vyzdvihuje nejlepší projekty v pozdní fázi produkce z různých vzdělávacích iniciativ připravených na vstup na mezinárodní trh. Obě ceny zahrnují účastnické poplatky a bezplatnou akreditaci na festival pro dva zástupce každého projektu. O udělení ceny rozhodne Nadja Tennstedt, ředitelka DOK Leipzig Industry.

Cena DocsBarcelona
Ve spolupráci s DocsBarcelona je jeden z projektů prezentovaných na East Doc Foru vybrán pro Speed Meetingy na festivalu DocsBarcelona 2023. Setkání budou domluvena předem v závislosti na preferencích decision-makerů a projektů. Ocenění umožní tvůrcům představit svůj projekt zahraničním decision-makerům a brzy tak navázat na dohody a spolupráci započaté na East Doc Platform. Projekt vybere Mikael Opstrup.

DAE Pitch Talent Encouragement Prize
Evropská asociace dokumentárních filmů (DAE) přináší na East Doc Platform cenu DAE Pitch Talent Encouragement Prize. Cena spočívá v na míru šitém mentoringu s členem DAE v závislosti na potřebách projektového týmu.

Pitch the Doc Prize
Cena Pitch the Doc Prize se uděluje s cílem podpořit pokrok připsaného projektu, poskytnout mu specializovanou kurátorskou péči a podporu při budování mezinárodního uznání a viditelnosti. Konzultace vede odborník spojený s Pitch the Doc a probíhá do 6 měsíců od vyhlášení ceny, poté co bude projekt uveden na platformě Pitch the Doc.

Cena Docs Ireland
Ve spolupráci s irským festivalem dokumentárních filmů Docs Ireland, který je zaměřen na celý irský filmový průmysl, je jeden z projektů představených na East Doc Platform vybrán pro setkání na trhu Docs Ireland 2023. Projektový tým získá zdarma akreditace a ubytování na dvě noci pro 2 osoby. Projekt vybere Roisin Geraghty, vedoucí oddělení průmyslu festivalu.

S laskavou podporou
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace