Training

Ex Oriente Film

Follow-up program

Ex Oriente Film Follow-up program je celoroční řetězec následné podpory a doplňujících aktivit pro projekty, které dokončily nebo dokončují workshop Ex Oriente Film.

Cílem Follow-up programu je přivést účastníky workshopu na klíčové evropské festivaly, trhy, koprodukční fóra a partnerské programy, a pomoci jim tak dále propagovat jejich projekty, rozvíjet síť kontaktů a know-how získané na workshopu. Program podporuje režiséry a producenty až do doby dokončení filmu, s kterým se Ex Oriente Film zúčastnili, a také v průběhu jeho distribuce.

Follow-up program zahrnuje kurátorovaný online program, nejrůznější stipendia, ocenění ve formě přímé finanční podpory i přístupu na vybraná prezentační fóra a trhy. Jeho součástí je také soustavná podpora od organizátorů workshopu v podobě poskytování konzultací, networkingu i propagace skrze dokweb.net, sociální sítě Institutu dokumentárního filmu a partnerské VOD platformy.


ONLINE PROGRAM & LIVE-STREAMED EVENTS

IDF INDUSTRY SESSIONS & WEBINARS
IDF pořádá řadu online webinářů a setkání se zástupci dokumentárního průmyslu. Všechny přednášky, diskuse a masterclasses jsou k dispozici účastníkům IDF industry a odbornému publiku. Tematicky pokrývají různé oblasti a představují přední odborníky oboru, kteří reflektují naléhavá témata a výzvy dokumentární tvorby.
 
Program webinářů je sestaven tak, aby podpořil rozvoj kariéry absolventů workshopu a podpořil jejich mezinárodní kontakty tím, že jim poskytne příležitost učit se od zavedených mentorů aktivně působících v evropském filmovém průmyslu. Aby mohli producenti programu co nejlépe využít, měli by mít rozpracovaný celovečerní projekt - dokumentární film.

Kdy a jak: online setkání formou FB živých přenosů nebo pravidelných webinářů (vedené v angličtině)
Prohlédněte si minulá a nadcházející zasedání na DOKWEB.NET nebo na našem FB profilu.

When and how: All sessions take place online in the form of live streaming sessions or webinars regularly, and are held in English. As a former participant you are invited to join.
Please see the past and upcoming sessions at DOKWEB.NET or at our FB profile.

Přednášky & masterclasses vedené americkými experty:
→ 12. září, 18:00 - 19:00 (CEST) The Art of the Musical Narrative in Documentary Film by Miriam Cutler
→ 19. září, 18:00 - 19:00 (CEST) How to navigate the North American Territory by Claire Aguilar

Film Mentoring Program ve spolupráci se CinéDOC-Tbilisi
→ 10. srpna, 18:00 - 19:00 (CEST) Protagonists in Fragile Situations - Extended Q&As about I'll Stand by You
→ 17. srpna, 18:00 - 19:00 (CEST) Benefits and Challenges in Co-productions - Case Study of The Last Shelter
→ 24. srpna, 18:00 - 19:00 (CEST) How to Prepare Film Material for Editing - Case Study of Nelly & Nadine

Webinář Miriam Cutler: The Art of the Musical Narrative in Documentary Film
Miriam Cutler (hudební skladatelka třikrát nominovaná na cenu Emmy) předvede na skutečných sekvencích projektů účastníků, jak hudební doprovod mění význam příběhu, a vyzve účastníky - tvůrčí týmy projektu složené z režiséra, střihače, skladatele a producenta - k interakci, diskusi a zpětné vazbě o tom, jak různé hudební doprovody ovlivňují příběh a vyprávění filmu.

PRODUCENTSKÁ SKUPINA
Online producentská pracovní skupina vedená producentem Christianem Poppem nabízí individuální konzultace a případové studie, které uvedou producenti s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Pět mezinárodních producentů v roli lektorů předloží účastníkům případovou studii svého dokumentárního projektu a bude konzultovat s účastníky ve formátu skupinových setkání (celkem 5). Účastníci této pracovní skupiny (5 alumni producentů Ex Oriente Film) představí své současné dokumentární projekty lektorům i svým kolegům ve skupině. Každému účastníkovi bude také přidělen lektor pro individuální online konzultaci.

Formát:   A) Případová studie přednesená expertním producentem (30 min + otázky a odpovědi)
                 B) Individuální online schůzky (formát lektor-účastník), 60 minut.

Určeno pro: absolventy režiséry a producenty s projektem i bez projektu (+ další členy týmu).

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
V rámci tohoto dalšího pilíře Ex Oriente Film Follow-up programu budou mezinárodní odborníci z oboru jmenovaní zásupci IDF konzultovat s projekty, které byly dříve vyvinuty na workshopu Ex Oriente, jejich současné dokumentární projekty. Online setkání se zaměří na aktuální problémy, se kterými se tvůrci projektů potýkají, a dostane se jim konkrétních rad, které v danou chvíli potřebují.

Určeno pro: absolventy režiséry a producenty s projektem
Formát: online konzultace / 60 minut na jedno sezení (lze rozdělit na 2 sezení po 30 minutách).
Témata: konzultace hrubého střihu, marketing a PR, strategie spolufinancování, problémy producentů, tvůrčí problémy, financování - konzultace rozpočtu, distribuční strategie - prodej a festivaly)
Lektoři: Gitte Hansen, Margje de Koning, Ove Rishoj Jensen, Iikka Vehkalahti, Andrea Hock, Camilla Nielson, Filip Remunda, Ivana Pauerová Miloševičová, Nino Kirtadzé, Martin Horyna a další.

DELEGACE & STIPENDIA
Kromě online aktivit se můžete do programu Ex Oriente Follow-Up zapojit také rezidenčně a zúčastnit se několika delegací IDF na klíčové akce evropského dokumentárního průmyslu.
 
Delegace IDFA Forum a IDFA Docs For Sale 2022
Delegaci IDFA Forum tvoří 5 současných a absolventských účastníků Ex Oriente Film. Zástupci projektu získávají vstupenky na festival IDFA a jednodenní návštěvu IDFA Fora za výrazně snižíené ceny. Zástupci IDF jim navíc poskytují podporu při navazování kontaktů a orientaci na největším koprodukčním trhu dokumentárních filmů na světě. Spolu s delegací na Forum, je možné přihlásit se i na IDFA Producers Connection Weekend. Zástupci IDF také pozvou 10 dokončených absolventských projektů Ex Oriente Film k účasti na trhu IDFA Docs for Sale.

Last Stop Trieste Trieste 2023
Projekty v pokročilém stádiu střihu, které se účastnily workshopu Ex Oriente Film, mohou být přihlášeny do sekce Last Stop Trieste na filmovém festivalu v Terstu. Film bude promítnut exkluzivní komisi složené z mezinárodních sales agentů, festivalových dramaturgů a televizních komisařů. Last Stop Trieste nabízí industry passy a několik částečných stipendií.
 
Delegace DOK Leipzig 2022
Delegace nabízí zvýhodněné vstupenky pro 2 současné a minulé účastníky z České republiky a možnost navázat kontakty na festivalu DOK Leipzig 2022 s více než 45 mezinárodně uznávanými decision makery a více než 200 profesionály z oboru.
 
Stipendium EAVE Producers Workshop 2023
Každoročně IDF nominuje 3 absolventy a producenty Ex Oriente Film, kterým je odpuštěn registrační poplatek a mohou se tak přihlásit na EAVE Producers Workshop zdarma (v hodnotě 150 EUR).
 
Delegace KFF Industry 2023
Producenti - absolventi workshopu s projekty budou pozváni k účasti na Industry programu na Krakovském filmovém festivalu, kde budou moci dále rozšířit své možnosti prezentace a koprodukčních partnerství s profesionály ze střední a západní Evropy. 


CENY
Na 3. setkání workshopu v rámci East Doc Platform 2023 budou mít účastníci Ex Oriente Film 2022 možnost získat níže uvedená ocenění. 

Cena East Doc Platform
Institut dokumentárního filmu vyhlásí hlavní cenu EDP - East Doc Platform Award spojenou s finanční podporou 5 000 € pro nejlepší projekt ve vývoji a produkci. Udělená finanční podpora pomůže tvůrcům v dalším vývoji jejich dokumentárního filmu. Porotci East Doc Platform Award jsou: Hanne Biermann (Deckert Distribution), Fatma Riahi (Al Jazeera Documentary Channel), Alex Szalat (Docs Up Fund). Vítěz bude vyhlášen na slavnostním zakončení festivalu Jeden svět 30. března 2023.

Cena Zlatý trychtýř
Cena za nejvýznamnější vývoj v rámci workshopu je udělena jednomu týmu účastnícího se workshopu Ex Oriente Film, který obdrží 1 000 €. Finanční podpora by měla tvůrcům pomoci v dalším rozvoji a mezinárodní propagaci jejich dokumentárního filmu. Projekt vybírají hlavní lektoři workshopu Mikael Opstrup, Iikka Vehkalahti, Filip Remunda a Ivana Pauerová Miloševičová.

Cena Ex Oriente Fine Cut
Filmový projekt Ex Oriente Film vybraný hlavními lektory workshopu získá konzultaci hrubého střihu s renomovaným filmovým střihačem v hodnotě 1 500 €.

Cena Cut Thru the Noise Award
Cena bude udělena jednomu ze zúčastněných týmů Ex Oriente Film workshopu, který v průběhu workshopu dosáhne největšího pokroku v přípravě prvního balíčku. Užší výběr kandidátů navrhnou vedoucí lektoři workshopu. Vítězný projekt vybere Diana Karklin, manažerka prodeje a akvizic ve společnosti Rise and Shine World Sales, a Mirjam Wiekenkamp, zakladatelka a manažerka mezinárodních projektů ve společnosti NOISE PR.  Oceněný tým získá na míru šité poradenství ohledně strategie vydání, distribuce a prodeje projektu.

Cena pro českou televizní koprodukci
Markéta Štinglová, manažerka Centra mezinárodních obsahových projektů veřejnoprávní České televize, generálního mediálního partnera Institutu dokumentárního filmu, vyhlásí vítěze Koprodukční ceny České televize. Ocenění představuje finanční investici ve výši 150 000 Kč a následnou koprodukční smlouvu. Porota je složena ze zástupců České televize: Markéta Štinglová, manažerka Centra mezinárodních obsahových projektů, Petr Morávek, vedoucí oddělení výroby dokumentárních a vzdělávacích pořadů, a Věra Krincvajová, šéfredaktorka dokumentárních filmů Filmového centra.

Cena ředitele televize Current Time
Current Time TV, 24hodinová ruskojazyčná televizní a digitální zpravodajská síť určená divákům po celém světě, kterou provozuje Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) ve spolupráci s Hlasem Ameriky (VOA), udělí režisérovi nejvýznamnějšího a nejaktuálnějšího projektu pro Current Time finanční odměnu ve výši 2 000 USD. Toto ocenění nepředstavuje žádnou koprodukční ani distribuční smlouvu a nezavazuje oceněného režiséra k prodeji jakýchkoli práv na film televizi Current Time výměnou za toto ocenění.

Cena HBO Max
HBO Max, generální partner Institutu dokumentárního filmu, udělí jednomu z vybraných projektů East Doc Platform 2023 cenu HBO Max Award v hodnotě 2 000 EUR. Cenu předá Hanka Kastelicová, vedoucí výroby dokumentárních filmů HBO Max. Toto ocenění nepředstavuje žádnou koprodukční ani distribuční smlouvu a nezavazuje oceněného režiséra/producenta k prodeji jakýchkoli práv na film HBO výměnou za toto ocenění.

Cena Sunny Side of the Doc 2023
Další ročník mezinárodního trhu dokumentárních a narativních zážitků Sunny Side of the Doc, který se bude konat na konci června ve francouzském La Rochelle, s potěšením poskytujne dvě bezplatné akreditace tvůrčímu týmu, který stojí za jedním projektem prezentovaným v rámci East Doc Forum 2023. 

Cena DOK Leipzig Accelerator Awards pro DOK Co-Pro Market a DOK Preview Training
DOK Leipzig s potěšením uděluje dvě ocenění. Jeden projekt bude vybrán pro rychlou účast na 18. ročníku DOK Co-Pro Market. Tento projekt bude mít možnost představit se mezinárodním decision-makerům na předem naplánovaných individuálních schůzkách v říjnu 2022. DOK Leipzig rovněž hledá jeden projekt pro prezentaci DOK Preview, která představuje nejlepší projekty v pozdní fázi produkce, které jsou připravené vstoupit na mezinárodní trh. Obě ceny zahrnují účastnické poplatky a ubytování pro dva zástupce každého projektu. O udělení ceny rozhodne Nadja Tennstedt, ředitelka DOK Leipzig Industry.

Cena DocsBarcelona
Ve spolupráci s DocsBarcelona je jeden z projektů prezentovaných na East Doc Foru vybrán pro Speed Meetings na DocsBarcelona 2023. Setkání budou domluvena předem v závislosti na preferencích projektu. Ocenění umožní tvůrcům dodatečně představit svůj projekt mezinárodním decision-makerům a plynule tak navázat na spolupráci započatou na East Doc Platform. Výběr projektu provede Mikael Opstrup.  

DAE Pitch Talent Encouragement Prize
Evropská asociace dokumentárních filmů přináší na East Doc Platform cenu DAE Pitch Talent Encouragement Prize. Cena se skládá ze dvou bezplatných členství na 12 měsíců, každé v hodnotě 100 €, a mentorského sezení na míru s členem DAE, v závislosti na potřebách projektového týmu. 

Cena Pitch the Doc
Cena Pitch the Doc Prize se uděluje s cílem podpořit pokrok vybraného projektu, poskytnout mu specializovanou kurátorskou péči a podporu při budování mezinárodního uznání a viditelnosti. Konzultace vede odborník spojený s Pitch the Doc a probíhá do 6 měsíců od vyhlášení ceny za předpokladu, že je projekt úspěšně validován na platformě Pitch the Doc.

Cena First Hand Film
Projekty Ex Oriente Film mohou získat First Hand Fund Award, peněžní odměnu ve výši 2 000 EUR na budoucí produkci a umělecký rozvoj projektů vybraných Esther van Messel.


Cena Docs Up Fund
Projekty Ex Oriente Film mohou získat cenu Docs Up Fund Award. Jedná se o finanční podporu ve výši 1 500 € pro projekty zaměřené na společensky zaměřená a lidskoprávní témata s potenciálem pro impact kampaně. Projekty vybírá Alex Szalat.

PODPORA HOTOVÝCH FILMŮ

DOKWEB.NET, EAST SILVER MARKET A EAST SILVER CARAVAN
Hotové filmy, které prošly filmovým workshopem Ex Oriente, jsou propagovány na webových stránkách dokweb.net, zařazeny do East Silver Marketu a mohou se ucházet také o zařazení do festivalového servisu East Silver Caravan. Více informací naleznete v sekci East Silver.S laskavou podporou
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace